Karens betyder, at du i en periode har begrænsede dækninger i din pensionsordning.

Ved optagelse i AkademikerPension før 1. april 2022

Som obligatorisk medlem af pensionskassen, er du optaget med en karensperiode på 6 måneder. Karensperioden betyder, at:

  • dine forsikringsdækninger er halveret, hvis du i karensperioden får brug for din forsikringer på grund af sygdom eller invaliditet, som er opstået inden den dato, du blev medlem.
  • du skal indbetale til din pensionsordning gennem en arbejdsgiver i 6 måneder, før din karensperiode er overstået. Hvis dine indbetalinger stopper i karensperioden, bliver du hvilende medlem, og en ny karensperiode starter, når du genoptager dine indbetalinger.

Du kan forkorte karensperioden ved at overføre din tidligere pensionsordning til os i forbindelse med et jobskifte. på den måde kan du medregne tidligere indbetalinger. Dine indbetalinger til os skal dog ligge i forlængelse af dine tidligere indbetalinger, så der ikke er pause mellem indbetalingerne.

Som frivilligt medlem af pensionskassen, med indbetaling via arbejdsgiver, er du optaget med en karensperiode på 24 måneder. Det betyder, at:

  • dine forsikringsdækninger er halveret, hvis du i karensperioden får brug for dine forsikringer på grund af sygdom eller invaliditet, som er opstået inden den dato, du blev medlem.
  • du skal indbetale til din pensionsordning gennem en arbejdsgiver i 24 måneder før din karensperiode er overstået.
  • du bliver hvilende medlem, hvis dine indbetalinger stopper inden 6 måneder, beregnet fra den dato, du blev medlem af pensionskassen. Når du genoptager dine indbetalinger, bliver du omfattet af en ny karensperiode eller du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Du starter dog ikke forfra med en ny karensperiode, hvis indbetalingerne genoptages, inden du bliver hvilende medlem.

Du kan forkorte karensperioden ved at overføre din tidligere pensionsordning til os i forbindelse med et jobskifte. På den måde kan du medregne tidligere indbetalinger. Dine indbetalinger til os skal dog ligge i forlængelse af dine tidligere indbetalinger, så der ikke er pause mellem indbetalingerne.

Ved stigning i pensionsbidrag før 1. april 2022

På overenskomst bliver stigningen i indbetalingen omfattet af en karensperiode på 6 måneder. Det betyder, at du har begrænsede forsikringsdækninger for stigningen, hvis du i karens perioden får brug for dine forsikringer på grund af sygdom eller invaliditet.

Uden overenkomst eller ved frivilligt bidrag på overenskomst bliver stigningen i indbetalingen omfattet af en karensperiode på 24 måneder. Det betyder, at du har begrænsede forsikringsdækninger for stigningen, hvis du i karens perioden får brug for dine forsikringer på grund af sygdom eller invaliditet.