Ved indbetalingssikring bevarer du retten til fuld alderspension og eventuelle forsikringsdækninger, selvom du har fået tilkendt invalidepension.