A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Egenkapitalen opgøres ved at tage alle pensionskassens værdier (aktiver) og fratrække alle forpligtelser - såsom gæld og hensættelser til eksempelvis forsikringer og pensioner. Egenkapitalen udgør således en værdi, som kommer alle pensionskassens medlemmer til gode.

En andel af egenkapitalen tillægges til udbetalingen ved opgørelsen af et medlems pensionsordning. Dette gælder både for medlemmer på markedsrente og gennemsnitsrente.

Du kan læse mere om, hvordan pensionskassens resultater kommer medlemmerne til gode her.