Der skal betales boafgift af den efterladte arv såvel som af forsikringer og pensioner, der udbetales som et engangsbeløb i forbindelse med død.

Boafgiftens størrelse – Ægtefæller og registrerede partnere

Boafgiften er 0 % for ægtefæller og registrerede partnere.

Har du en livsforsikring, hvor der udbetales 1 mio. kr. til din efterladte ægtefælle eller registrerede partner får denne hele beløbet udbetalt.

Boafgiftens størrelse – Nærmeste familie

Boafgiften er 15 % for den nærmeste familie

Som nærmeste familie forstås:

  • Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
  • Stedbørn, adoptivbørn og disses børn
  • Forældre
  • Børn/stedbørns ikke fraseparerede ægtefæller
  • Samlever (forudsætter 2 års samliv eller, at I venter/har/har haft et barn sammen)
  • Frasepareret/fraskilt ægtefælle
  • Visse plejebørn

Har du en livsforsikring, hvor der udbetales 1 mio. kr. til en af ovennævnte ”nærmeste familiemedlemmer” får personen følgende:

Udbetaling  1.000.000 kroner 
 Boafgift 150.000 kroner
 Til udbetaling 850.000 kroner

 

Boafgiftens størrelse – Andre

Boafgiften er 15 % samt en tillægsboafgift på 25 % til andre

Det betyder, at personer der ikke er ægtefælle/registreret partner eller nærmeste familie skal betale den alm. boafgift på 15 % samt en tillægsboafgift på 25 %.

Har du en livsforsikring, hvor der udbetales 1 mio. kr. til en ”anden” får personen følgende:

Udbetaling 1.000.000 kroner
Boafgift 150.000 kroner
Udbetaling fratrukket almindelig boafgift 850.000 kroner
Tillægsboafgift 212.500 kroner
Til udbetaling 637.500 kroner

 

Særligt for forsikring og pension

Forsikringer og pension udbetales til den begunstigede uden om dødsboet. Dette har den fordel, at boets eventuelle kreditorer som udgangspunkt ikke kan gøre krav gældende mod udbetalingen til den begunstigede.

Intet bundfradrag
Dødsboet har et bundfradrag, der ikke skal betales almindelig boafgift af. Dette kan imidlertid ikke anvendes, når der fra forsikringen/pensionen sker udbetaling direkte til den begunstigede.

Bundfradraget for afregning af boafgift kan du se her.

Det ville alene kunne anvendes ved forsikringsudbetalinger, hvis boets værdier i forvejen ikke overstiger bundfradraget og udbetalingen sker til ”boet”. I dette tilfælde er udbetalingen imidlertid ikke kreditorbeskyttet over for boets kreditorer.

Særligt for personer i udlandet

De ovenfor nævnte regler gælder for personer bosat i Danmark. Udgangspunktet efter dansk ret, er at dit hjemting (svarende til din folkeregisteradresse) er afgørende for, hvor boet beskattes.