Afhængig af din pensionsordning kan du have forskellige garantier.

Betinget garanti

At din pension er betinget garanteret, betyder, at din pensionsordning er garanteret med forbehold. En pensionsordning kan være baseret på forudsætninger, der kan ændre sig i fremtiden. Det kan for eksempel være forudsætninger i forhold til renten, din forventede levealder og/eller risiko for at du bliver invalid. Det betyder kort sagt, at der kan ske ting i fremtiden, der ikke kan tages højde for endnu.

Ubetinget garanti / Ydelsesgaranti

En garanti for en bestemt ydelse ud i fremtiden, der er baseret på en fremregning på baggrund af forudsætningerne om eksempelvis forrentning, omkostninger og levetid. Ydelsesgaranti er ikke det samme som en garanti for en bestemt årlig forrentning af en opsparing frem til pensionsalderen.

Ugaranteret produkt

At din pension eller en del af din pension er ugaranteret betyder, at pensionen kan blive både højere og lavere end det, der i første omgang bliver oplyst på din pensionsoversigt.