Den rente, som medlemmernes samlede pensioner beregnes ud fra. Beregningsrenten er et udtryk for det afkast, vi forventer, vores investeringer giver. Er udsigterne gode, beregner vi din pension ud fra en høj beregningsrente. Er udsigterne knapt så gode, beregner vi ud fra en lavere beregningsrente.

Beregningsrenten anvendes til at beregne tillægspensionens andel af den samlede pension. Tillægspensionerne er forskellen mellem pensionerne beregnet på grundlagsrenten og pensionerne beregnet på beregningsrenten.