Båndlæggelse betyder, at du kan vælge, at udbetalingen fra din pensionsordning til dine efterladte først skal ske på et bestemt tidspunkt.