A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Båndlæggelse betyder, at du kan vælge, at udbetalingen fra din pensionsordning til dine efterladte først skal ske på et bestemt tidspunkt.