Som en aktiv investor søger vi altid dialogens vej med de selskaber som vi investerer i, så de handler og rapporterer i overensstemmelse med de ønsker, vi har. Og når det kommer til banker, drejer dialogen sig ofte om deres finansiering af selskaber, der ekspanderer fossil energi. 

Derfor er vi utrolig glade for, at vi er kommet til enighed med Nordea omkring selskabets rapportering vedrørende risici forbundet med fossile udlån og investeringer. Nordea er ifølge Banktrack en af Nordens største finansielle aktør indenfor fossil energi. 

Bedre rapportering 

I en ny pressemeddelelse lover Nordea Bank at styrke rapporteringen med netop de risici, der er forbundet med investeringer i og finansiering af selskaber, der ekspanderer fossil energi – en rapportering som er et direkte resultat af en længere dialog med AkademikerPension, der har rejst spørgsmålet om bankens finansiering af selskaber, der ekspanderer fossil energi i strid med anbefalinger fra det Internationale Energiagentur IEA 

”Nordea er generelt blandt de bedste internationale storbanker, når det kommer til klimamål og ambitioner, men vi synes også at banken har haft en blind vinkel på lån til og investeringer i selskaber, der ekspanderer fossil produktion. Det er risikabelt for os som investorer på den lange bane, da disse selskaber har valgt en vej, der ikke er kompatibel med Paris-aftalen. Derfor har vi rejst spørgsmålet overfor Nordeas ledelse, og vi er meget tilfredse med at se, at den nu har besluttet at forbedre rapportering på finansielle, juridiske og omdømmemæssige risici ved disse investeringer”, siger AkademikerPensions investeringsdirektør, Anders Schelde. 

Dialog skal sikre bedre afkast 
AkademikerPension har siden 2019 gennemført et omfattende frasalg af fossile selskaber, men vi er fortsat eksponeret for den fossile sektor via bankerne. Derfor har vi haft et øget fokus på bankernes fossile investeringer i en årrække, hvilket har ført til aktionærforslag, dialog og offentlig kritik i medierne. 

“Som langsigtet investor mener vi, at den grønne omstilling vil gøre mange fossile selskaber uattraktive i fremtiden, hvilket vil betyde store, langsigtede afkastmæssige risici, hvis disse ikke omstiller sig. I den forbindelse spiller bankernes finansiering en kæmpe rolle, hvilket betyder, at vi bruger mange kræfter på at indgå i dialog med bankerne”, fortæller Anders Schelde. 

Det aktive ejerskab er dog ikke kun centreret om dialog. Vi bruger også vores ejerskab på bankernes generalforsamlinger, 

Sidste år besluttede AkademikerPension en ny afstemningspolitik, der betyder, at vi som udgangspunkt stemmer imod bestyrelsesforpersoner i alle banker og høj- og mellemudledende selskaber, der ikke har en Paris-kompatibel forretningsstrategi. Det betyder også stop for finansiering af nye fossile projekter i strid med IEA’s anbefalinger i Net Zero Emission by 2050. 

Den nye afstemningspolitik betød, at vi sidste år stemte imod Nordeas bestyrelsesformand, hvilket vi fortalte om i blandt andet Reuters. Efterfølgende gik vi i dialog med Nordea for at sikre større fokus på bankens finansiering af selskaber, der ikke følger IEA’s anbefalinger, og det er denne målrettede dialog, der nu bærer frugt. 

”Med det nye fokus har Nordea mulighed for at gå forrest og vise vejen for andre internationale storbanker, men det kræver stor opmærksomhed fra bankens øverste ledelse. Nu er sporene lagt, og vi vil fra AkademikerPensions side følge med løbende og bidrage med konstruktiv kritik, hvis der er brug for det,” slutter Anders Schelde. 

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.