I foråret 2022 udskiftede vi kernen i vores IT-system. For et pensionsselskab som os er det stedet, hvor stamdata og øvrige informationer om dig og vores 150.000 øvrige medlemmer hører hjemme, og en sådan øvelse er en krævende proces.

For langt de fleste medlemmer har ændringen ikke haft den store betyd­ning. Men en gruppe af medlemmer har nu i mange måneder desværre ikke haft adgang til deres personlige side på akademikerpension.dk, og andre har ikke haft adgang til alle de pensionsoplysninger, de plejer at kunne se.

Det vil vi gerne undskylde for, og vi er kede af de gener, det har medført.

Årsagen til, at vi har valgt at skifte kernesystem er, at vi ønsker, at du og alle vores andre medlemmer fremover får langt flere individuelle valgmu­ligheder. Altså, at du kan tilpasse din pensionsordning og de tilhørende forsikringer, så de passer allerbedst til dig og din livssituation.

Forventer snarlig løsning

Vi er lige nu i gang med at udvikle en ny produktpakke, som netop er baseret på flere muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder det, man i pensionsbranchen kalder livscyklus. Det vil sige, at din risikoprofil bliver tilpasset din alder. Herudover får du mulighed for at fravælge visse forsikringer, som medlemmer i dag er tvunget til at have.

Alt dette var umuligt med det gamle system, og derfor er skiftet til det nye med til at fremtidssikre og modernisere vores medlemsservice.

Vi garanterer, at vi knokler på høj­tryk for at løse situationen, og vi forven­ter, at næsten alle medlemmer i starten af 2023 kan tilgå deres personlige side og se alle deres pensionsoplysninger.

Hvis du har brug for oplysninger, som ikke er tilgængelige, skal du selvfølgelig bare kontakte en rådgiver på telefon 39 150 150.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.