A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I foråret 2022 udskiftede vi kernen i vores IT-system. For et pensionsselskab som os er det stedet, hvor stamdata og øvrige informationer om dig og vores 150.000 øvrige medlemmer hører hjemme, og en sådan øvelse er en krævende proces.

For langt de fleste medlemmer har ændringen ikke haft den store betyd­ning. Men en gruppe af medlemmer har nu i mange måneder desværre ikke haft adgang til deres personlige side på akademikerpension.dk, og andre har ikke haft adgang til alle de pensionsoplysninger, de plejer at kunne se.

Det vil vi gerne undskylde for, og vi er kede af de gener, det har medført.

Årsagen til, at vi har valgt at skifte kernesystem er, at vi ønsker, at du og alle vores andre medlemmer fremover får langt flere individuelle valgmu­ligheder. Altså, at du kan tilpasse din pensionsordning og de tilhørende forsikringer, så de passer allerbedst til dig og din livssituation.

Forventer snarlig løsning

Vi er lige nu i gang med at udvikle en ny produktpakke, som netop er baseret på flere muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder det, man i pensionsbranchen kalder livscyklus. Det vil sige, at din risikoprofil bliver tilpasset din alder. Herudover får du mulighed for at fravælge visse forsikringer, som medlemmer i dag er tvunget til at have.

Alt dette var umuligt med det gamle system, og derfor er skiftet til det nye med til at fremtidssikre og modernisere vores medlemsservice.

Vi garanterer, at vi knokler på høj­tryk for at løse situationen, og vi forven­ter, at næsten alle medlemmer i starten af 2023 kan tilgå deres personlige side og se alle deres pensionsoplysninger.

Hvis du har brug for oplysninger, som ikke er tilgængelige, skal du selvfølgelig bare kontakte en rådgiver på telefon 39 150 150.

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.