En lang række store investorer og virksomheder verden over er gået sammen om et nyt initiativ, der har et ambitiøst mål om at gøre verden CO2 neutral i 2050. Initiativet hedder Race to Zero og skal skabe global opmærksomhed frem mod det internationale klimatopmøde, COP 26, i Glasgow til november. Nu har AkademikerPension tilsluttet sig initiativet, der i forvejen tæller lande, byer, store banker og virksomheder som Adobe, HM, Colgate-Palmolive og Rolls Royce.

Samlet set er der tale om, at over halvdelen af verdens samlede BNP står bag.

"Det her handler dybest set om, hvordan verden kommer ud af Corona-krisen på den rigtige måde i forhold til den klimakrise, verden stadig står i. Det er vigtigt, at vi alle fortsat har fokus på at investere i den grønne omstilling og på holde den globale temperaturstigning under smertegrænsen. Nu er det tid til, at verdens lande for alvor får leveret på løfterne om at knække kurven", siger direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst.

AkademikerPension har i forvejen satset massivt på den grønne omstilling ved at frasælge alle aktier inden for olie, kul og tjæresand og ved at allokere mindst 25 milliarder kroner til klimavenlige investeringer inden 2030.

Initiativet Race to Zero bliver lanceret verden over fredag den 5. juni, som samtidig er International Miljødag.

"Samtidig med, at vi forpligter os på at investere klimaneutralt senest i 2050, så giver initiativet også mulighed for at dele erfaringer og samarbejde om at investere både klogt og bæredygtigt i den grønne omstilling. Vi har jo også en forpligtelse over for vores medlemmer og interessenter, der forventer et godt afkast af vores investeringer. Vi er fuldt overbeviste om, at ansvarlighed og afkast kan og skal gå hånd i hånd", siger Jens Munch Holst.

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.