Investorer i hele verden – heriblandt AkademikerPension – lægger nu endnu mere pres på verdens regeringer.

I juni underskrev vi sammen med 456 investorer et brev, som blev sendt til regeringer verden over for at få dem til at lave mere seriøse klimapolitikker.

Brevet lander forud for FN's generalforsamling den 14. september.

Nu er det tal steget til i alt 588 investorer, som repræsenterer i alt 289 billioner kroner (Ja, du læste rigtigt. Billioner!).

”Grundlæggende handler det om, at vi opfordrer alle regeringer til at styrke deres svar på klimakrisen. Og netop en fuld implementering af Paris-aftalen vil skabe betydelige investeringsmuligheder i rene teknologier, grøn infrastruktur og andre aktiver, produkter og tjenester, der er nødvendige i denne nye økonomi”, siger vores administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Begrænset af politiske rammer

Der er et gab mellem de nuværende politiske forpligtigelser og de reduktioner, der er nødvendige for at begrænse de globale temperaturer til 1,5 grader.

Vores evne som investorer til at allokere det beløb, der er nødvendigt for at understøtte Paris-aftalens mål, er derfor begrænset af de politiske rammer.

Vi opfordrer derfor sammen med de andre underskrivere af brevet til, at regeringer i 2021:

  1. Styrker deres nationale klimamål for år 2030 før COP26, så temperaturstigningen maksimalt bliver 1,5 grader.
  2. Forpligtiger sig til et net-zero mål i 2050 og lægger planer for, hvordan målet skal nås i de enkelte sektorer.
  3. Implementerer politikker for at tilskynde private investeringer i CO2-neutrale løsninger og sikrer ambitiøse foranstaltninger inden år 2030. Blandt andet ved at fjerne fossile brændstofsubsidier og udfase kulbaseret elproduktion.
  4. Sikre at COVID-19 redningspakkerne understøtter transitionen og målet om CO2-neutralitet.
  5. Forpligtiger sig til at implementere de obligatoriske oplysningskrav om klimarisici i overensstemmelse med TCFD’s anbefalinger.

"Vi tror på, at de lande, som sætter ambitiøse mål for at blive CO2-neutrale og implementerer nationale klimapolitikker, vil tiltrække grønne investeringer for billioner af kroner, mens de regeringer, der ikke gør, vil blive anset som uinteressante, når det kommer til grønne investeringer”, siger Jens Munch Holst.

COP26 bliver afholdt i den skotske by, Glasgow, den 30. oktober til den 12. november.

Billede af vindmøller
Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser