A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Investorer i hele verden – heriblandt AkademikerPension – lægger nu endnu mere pres på verdens regeringer.

I juni underskrev vi sammen med 456 investorer et brev, som blev sendt til regeringer verden over for at få dem til at lave mere seriøse klimapolitikker.

Brevet lander forud for FN's generalforsamling den 14. september.

Nu er det tal steget til i alt 588 investorer, som repræsenterer i alt 289 billioner kroner (Ja, du læste rigtigt. Billioner!).

”Grundlæggende handler det om, at vi opfordrer alle regeringer til at styrke deres svar på klimakrisen. Og netop en fuld implementering af Paris-aftalen vil skabe betydelige investeringsmuligheder i rene teknologier, grøn infrastruktur og andre aktiver, produkter og tjenester, der er nødvendige i denne nye økonomi”, siger vores administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Begrænset af politiske rammer

Der er et gab mellem de nuværende politiske forpligtigelser og de reduktioner, der er nødvendige for at begrænse de globale temperaturer til 1,5 grader.

Vores evne som investorer til at allokere det beløb, der er nødvendigt for at understøtte Paris-aftalens mål, er derfor begrænset af de politiske rammer.

Vi opfordrer derfor sammen med de andre underskrivere af brevet til, at regeringer i 2021:

  1. Styrker deres nationale klimamål for år 2030 før COP26, så temperaturstigningen maksimalt bliver 1,5 grader.
  2. Forpligtiger sig til et net-zero mål i 2050 og lægger planer for, hvordan målet skal nås i de enkelte sektorer.
  3. Implementerer politikker for at tilskynde private investeringer i CO2-neutrale løsninger og sikrer ambitiøse foranstaltninger inden år 2030. Blandt andet ved at fjerne fossile brændstofsubsidier og udfase kulbaseret elproduktion.
  4. Sikre at COVID-19 redningspakkerne understøtter transitionen og målet om CO2-neutralitet.
  5. Forpligtiger sig til at implementere de obligatoriske oplysningskrav om klimarisici i overensstemmelse med TCFD’s anbefalinger.

"Vi tror på, at de lande, som sætter ambitiøse mål for at blive CO2-neutrale og implementerer nationale klimapolitikker, vil tiltrække grønne investeringer for billioner af kroner, mens de regeringer, der ikke gør, vil blive anset som uinteressante, når det kommer til grønne investeringer”, siger Jens Munch Holst.

COP26 bliver afholdt i den skotske by, Glasgow, den 30. oktober til den 12. november.

Billede af vindmøller
Ny Højtoft

AkademikerPension opfører bosted for voksne med autisme

Med opførelsen sætter vi gang i ny type ejendomsinvesteringer kaldet social infrastruktur.

Billede af solceller

AkademikerPension medinvestor i nyt storstilet solenergiprojekt

Sammen med en række pensionsselskaber investerer vi 3,8 milliarder kroner i et nyt projekt i Californien.

Træbyggeri

AkademikerPension vil sætte skub i det cirkulære byggeri

Virksomhederne skal have et incitament til at udvikle og levere mere bæredygtige løsninger.