Rundt omkring i bestyrelseslokalerne bliver den overordnede, strategiske kurs sat for landets store børsnoterede selskaber. Som investor er det derfor ekstremt vigtigt, at bestyrelsen i et selskab har den rigtige sammensætning.

Derfor er AkademikerPension også meget aktiv på de danske generalforsamlinger, hvor vi bestemt ikke er blege for at stemme imod, når kandidater bliver opstillet til bestyrelserne.

”Selvom den daglige ledelse ligger hos direktionen, skal man ikke undervurdere bestyrelsens betydning hos et selskab. Som langsigtet investor, der skal sikre gode og stabile afkast til vores medlemmer, er det ekstremt vigtigt, at bestyrelsen fastlægger en sund og langsigtet strategi i stedet for at have fokus på kortsigtet risikovillighed og at den sammensat kompetencer, herunder ikke mindst rette diversitet ”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Faktisk stemte vi i år imod en eller flere kandidater på 22 ud af 34 generalforsamlinger.

Diversitet, uafhængighed og klima

Årsagen til at stemme imod en kandidat kan være mange.

Vi forlanger uafhængighed i en bestyrelse og dens underudvalg. Vi ønsker eksempelvis ikke, at en storaktionær bestemmer alt i bestyrelsen, og repræsentanter for sådanne skal arbejde for alle investorer og ikke kun for sig selv. Samtidig har vi også en regel, der siger, at begge køn skal være repræsenteret med mindst 30 procent. Og vi har også stemt flere kandidater, hvis et selskabs klimaplan i vores optik er mangelfuld.

”Selvom kandidaten alligevel skulle blive valgt, sender vi et klart signal, når vi stemmer imod. Vi har jo konstant dialog med mange af selskaberne, og vi bruger den dialog til at følge op på vores stemmeafgivelser på generalforsamlingerne”, slutter Anders Schelde.

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.