I 2018 påbegyndte AkademikerPension frasalget af aktier i fossile selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas. Og som en pensionskasse, der gerne vil investere endnu mere klimavenligt, har der siden været et ønske både fra medlemmer men også internt om også at frasælge vores olie- og gasobligationer.

Der er de samme gode ansvarligheds-relaterede argumenter for at frasælge både aktier og obligationer, men vi har hidtil vurderet at de afkast-relaterede argumenterne talte imod frasalg af olie- og gasobligationer, hvilket udfordrede vores mission om at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Nye løsninger og udviklingen i markedet har nu ændret den konklusion.

Efter en grundig analyse kan vi derfor nu offentliggøre, at vi også frasælger vores fossile erhvervsobligationer i løbet af 2022. I alt drejer det sig om obligationer for to milliarder kroner.

”Det er virkelig en beslutning, vi er stolte af i bestyrelsen. Det er noget, vi har ønsket længe, som har været svært, da vi har skulle tage hensyn til mange faktorer – ikke mindst omkring afkastet til medlemmerne”, fortæller forkvinde i AkademikerPension, Janne Gleerup.

Ny analyse godkender frasalg

Det er investeringsafdelingen med investeringschef, Anders Schelde, i spidsen, der har stået for den nye analyse af de fossile obligationer.

”Vi kan se en tendens til, at fossile obligationer ligesom fossile aktier nu også bliver prissat med øje for de fossile risici, og at mange investorer af den årsag ikke ønsker at investere i dem. Dette kan give afkastmæssig modvind til disse obligationer flere år frem”, siger Anders Schelde og uddyber:

”Som langsigtet investor har vi i et stykke tid set en klar afkast-risiko ved de fossile aktier. Sådan har det ikke været med de fossile obligationer, da man med obligationer er væsentlig mere sikker på at få sine penge igen. Samtidig fylder de fossile obligationer meget i vores portefølje, hvilket indtil nu har udfordret vores risikospredning ved et frasalg, men det har vi nu fundet en løsning på. Samlet set viser analysen derfor nu at vi kan frasælge de fossile obligationer, uden at det rammer afkast eller risikospredningen i vores portefølje”.

Frasalget af de fossile erhvervsobligationer skal være tilendebragt senest 31. december i år. Og samtidig vil frasalget også bidrage til, at vores porteføljes CO2-aftryk falder markant.

Vi fortsætter vores pres

Selvom vi frasælger vores fossile erhvervsobligationer, afskærer vi os ikke fra indflydelse på selskaberne, men fortsætter med at bruge vores aktive ejerskab til at presse selskaber til at bevæge sig i en mere klimavenlig retning. Vi fortsætter engagementet i investor-initiativet Climate Action 100+, der forsøger at få de største børsnoterede selskaber, som udleder mest CO2, til at reducere deres udledninger.

”Vi håber, at vores frasalg vil hjælpe de øvrige investorer i Climate Action 100+ til for alvor at råbe de tungeste selskaber op. Samtidig fortsætter vi som aktionærer med at lægge pres på de banker, der finansierer den fossile industri. Det gør vi blandt andet ved at stille aktionærforslag for at få bankerne til at indstille finansieringen efter en tidslinje, der flugter med Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning på 1,5 grader”, siger Anders Schelde.

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.