Frasalget sker, fordi vi vurderer, at selskabernes langsigtede forretningsmodeller ikke er forenelige med klimamålene i Parisaftalen.

Siden 2016 har AkademikerPension officielt støttet Parisaftalen og målet om, at den globale temperaturstigning skal begrænses til maksimalt 2 grader. I 2018 besluttede bestyrelsen at frasælge vores aktier i olie, kul og tjæresand inden udgangen af 2020. De fossile selskaber, der har indrettet deres langsigtede forretningsmodeller efter Parisaftalens målsætninger, er dog undtaget fra beslutningen.

”Vi har en ambition om at være Danmarks mest ansvarlige pensionsselskab. Derfor ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling. Men vi har også analyseret os frem til, at det er den rigtige beslutning i forhold vores afkast. Vi tror ikke på, at denne sektor kan levere et afkast på niveau med det øvrige marked i de kommende år. Efterspørgslen på olie vil falde i takt med, at den grønne omstilling tager fart”, siger Anders Schelde, der er investeringschef i AkademikerPension.

AkademikerPension frasolgte kul og tjæresand i 2018, og siden har vi været i gang med, at analysere og vurdere, hvilke olieselskaber, der har tilpasset deres langsigtede forretningsstrategier efter Parisaftalens målsætninger.

”Vi skal vurdere over 1.000 olieselskaber inden udgangen af 2020. Derfor har vi haft et særligt fokus på verdens ti største olieselskaber. Den samlede børsværdi for disse ti selskaber er på over 9.200 mia. kr. Vores aktieandel i de ti selskaber udgør 644 mio. kr., og det svarer til 2/3 af alle vores aktieinvesteringer i olie,” siger Anders Schelde.

De ti selskaber som AkademikerPension ekskluderer er:

 • ExxonMobil
 • BP
 • Chevron
 • PetroChina
 • Rosneft
 • Royal Dutch Shell
 • Sinopec
 • Total
 • Petrobras
 • Equinor

Olieselskabernes grønne omstilling
MP har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om de ti selskabers grønne omstilling. Ud fra oplysningerne vurderer vi, at:

 • Ingen af de ti selskaber endnu har en forretningsmodel, der er kompatibel med Paris-aftalen. 
 • Fire selskaber (BP, Royal Dutch Shell, Total og Equinor) har forholdt sig til mulige fremtidige klimascenarier og viser tegn på omstilling. 
 • Seks selskaber (ExxonMobil, Chevron, PetroChina, Rosneft, Sinopec og Petrobras) viser ingen eller meget begrænsede tegn på omstilling. 
 • Selskaberne modarbejder fortsat mere krævende regulering på klimaområdet - til trods for selskabernes offentlige støtte til Paris-aftalen. 

”Efter vores vurdering viser alle disse data, at de ti selskaber ikke er og ikke kan blive kompatible med Parisaftalen inden udgangen af 2020. Vi har naturligvis overvejet om vi skulle vente med at frasælge aktierne til 2020, da der jo kan ske en positiv vending. Men vi vil hellere trække en streg i sandet nu, da vi ikke i denne sammenhæng tror på, at vi kan påvirke selskaberne yderligere inden udgangen af 2020,” siger Anders Schelde. 

Selv om AkademikerPension sælger sine aktier her og nu, er det investeringschefens ønske at kunne købe aktier i selskaberne igen. 

”Vi håber, at disse ti selskaber vil tage den grønne omstilling langt mere alvorligt, og at de vil tage et meget større ansvar for at omstille deres forretninger til vedvarende energi. Når de forhåbentlig har gjort det, vil vi meget gerne investere i de selv samme selskaber igen. Men det kræver en markant ændring i alle ti selskaber”, siger Anders Schelde. 

Bag om eksklusionerne
AkademikerPension har analyseret og vurderet hvert af de ti selskaber enkeltvis. Vi har vurderet selskabernes forretningsstrategier med data fra bl.a. klimaeksperterne fra Carbon Tracker, mens selskabernes lobbyaktiviteter er vurderet med data fra organisationen InfluenceMap. KR Foundation har medfinansieret analyserne fra Carbon Tracker. 

Obligationer i fossile selskaber
På nuværende tidspunkt sælger AkademikerPension aktier for en værdi af 644 mio. kr. i olieselskaber, og flere aktier vil løbende blive vurderet og evt. frasolgt inden udgangen af 2020. Bestyrelsen i AkademikerPension havde planlagt at analysere konsekvenserne af også at frasælge obligationer i fossile selskaber efter 2020. På generalforsamlingen i 2019 opfordrede et flertal af medlemmerne dog bestyrelsen til at frasælge AkademikerPensions obligationer. Derfor er vi i gang med at udarbejde konsekvensanalyser af et frasalg af obligationer – ligesom vi gjorde forud for beslutningen om at frasælge de fossile aktier. Vi har i dag obligationer i to af de ti ovennævnte selskaber. De to selskaber er Rosneft og Petrobras, hvor AkademikerPension har obligationer for i alt 168 millioner kroner.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.