1. april ryger Hviderusland på vores eksklusionsliste.

Det sker på baggrund af regimets systematiske brud på menneskerettigheder, hvor folks politiske rettigheder reelt er sat ud af spil, og hvor fredelige demonstranter bliver anholdt og udsat for vold.

”Vi investerer kun i de lande, som er ratet på et vist niveau i forhold til menneskerettigheder, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Hviderusland er ikke det eneste land, der 1. april havner på eksklusionslisten. Det samme gør Azerbaijan, Bangladesh, Djibouti, Etiopien, Irak, Mali, Pakistan og Zimbabwe. Når de kommer på listen, er der 45 lande på vores eksklusionsliste.

Se hele listen her.

”Det er nok ikke voldsomt overraskende med de nye lande, når man tænker på, hvordan det står til med at overholde menneskerettighederne”, siger Jens Munch Holst.

Helt konkret betyder eksklusionen, at statsobligationer og private selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent, bliver solgt fra. Og samtidig må vi ikke lave nye investeringer. Dog må vi gerne beholde og lave nye investeringer i private selskaber, hvor staten ejer mindre end 50 procent.

Hvad med Rusland?

Når et land ryger på eksklusionslisten, står der altid et nyt land som ny kandidat til listen. Og derfor kan man med rette spørge os, hvorfor lande som Rusland, Egypten og UAE ikke også bliver ekskluderet.

Jens Munch Holst erkender, at det er et stort dilemma.

”De nævnte lande er kandidater til eksklusion fra et ansvarlighedsperspektiv, men vi skal også agere økonomisk forsvarligt. Så det er vi ikke komfortable med investeringsmæssigt for nuværende. Hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land, som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre”, siger han.

”Hvis vi skal sige det lidt firkantet, så prøver vi at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelser af menneskerettigheder – og være transparente om, hvor vi må gå på kompromis for at værne om medlemmernes pensioner. Det er i tråd med, hvad der forventes af os under de internationale retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi er i al beskedenhed et af de pensionsselskaber i verden, der har ekskluderet flest lande af hensyn til ansvarligheden”, afslutter han.

I alt skal vi frasælge investeringer for cirka 615 millioner kroner, og det skal ske senest 16. april.

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.