A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

1. april ryger Hviderusland på vores eksklusionsliste.

Det sker på baggrund af regimets systematiske brud på menneskerettigheder, hvor folks politiske rettigheder reelt er sat ud af spil, og hvor fredelige demonstranter bliver anholdt og udsat for vold.

”Vi investerer kun i de lande, som er ratet på et vist niveau i forhold til menneskerettigheder, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Hviderusland er ikke det eneste land, der 1. april havner på eksklusionslisten. Det samme gør Azerbaijan, Bangladesh, Djibouti, Etiopien, Irak, Mali, Pakistan og Zimbabwe. Når de kommer på listen, er der 45 lande på vores eksklusionsliste.

Se hele listen her.

”Det er nok ikke voldsomt overraskende med de nye lande, når man tænker på, hvordan det står til med at overholde menneskerettighederne”, siger Jens Munch Holst.

Helt konkret betyder eksklusionen, at statsobligationer og private selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent, bliver solgt fra. Og samtidig må vi ikke lave nye investeringer. Dog må vi gerne beholde og lave nye investeringer i private selskaber, hvor staten ejer mindre end 50 procent.

Hvad med Rusland?

Når et land ryger på eksklusionslisten, står der altid et nyt land som ny kandidat til listen. Og derfor kan man med rette spørge os, hvorfor lande som Rusland, Egypten og UAE ikke også bliver ekskluderet.

Jens Munch Holst erkender, at det er et stort dilemma.

”De nævnte lande er kandidater til eksklusion fra et ansvarlighedsperspektiv, men vi skal også agere økonomisk forsvarligt. Så det er vi ikke komfortable med investeringsmæssigt for nuværende. Hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land, som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre”, siger han.

”Hvis vi skal sige det lidt firkantet, så prøver vi at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelser af menneskerettigheder – og være transparente om, hvor vi må gå på kompromis for at værne om medlemmernes pensioner. Det er i tråd med, hvad der forventes af os under de internationale retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi er i al beskedenhed et af de pensionsselskaber i verden, der har ekskluderet flest lande af hensyn til ansvarligheden”, afslutter han.

I alt skal vi frasælge investeringer for cirka 615 millioner kroner, og det skal ske senest 16. april.

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.