Fra fredag den 20. november er det kinesiske selskab, Hikvision, ekskluderet af pensionsselskabet, AkademikerPension.

”Vi har kort og godt mistet tålmodigheden med selskabet”, fortæller direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst, om Hikvision, der har været i karantæne siden juli 2020.

Hikvision leverer overvågningsudstyr til store dele af verden. Men selskabet er blevet voldsomt kritiseret, fordi det leverer overvågningsudstyr til den kinesiske stat, som bruger det til systematisk at overvåge den kinesiske befolkning.

Samtidig har selskabet også leveret det overvågningsudstyr, som den kinesiske stat bruger til at overvåge de genopdragelseslejre, hvor flere end en million uighurer bliver holdt fanget.

”Hikvision bidrager til brud på menneskerettighederne, og selvom selskabet har lovet os bedring, kan de ikke dokumentere det”, fortæller Jens Munch Holst.

Helt konkret har Hikvision siden 2019 lovet AkademikerPension at komme med en rapport om dets rolle i menneskerettighedshåndtering og rolle i Xinjiang-provinsen.

”Men vi har mistet troen på, at den kommer inden for en acceptabel tidshorisont. Derfor ekskluderer vi nu selskabet”, forklarer Jens Munch Holst.

Fortsat milliardinvesteringer i kinesiske selskaber

I september ekskluderede AkademikerPension Kina som stat samt kinesiske statskontrollerede selskaber, Det reelle ejerskab i Kina er ofte sløret. Derfor valgte AkademikerPension at definere statskontrol som mere end 50 procents ejerskab og selskaber med mindre end 50 procent, hvor selskabet de facto er statskontrolleret af andre kanaler.

Her undgik Hikvision en eksklusion, da den kinesiske stat kun ejer omkring 40 procent af selskabet.

”Vi har nu analyseret og vurderet selskabet som værende et privat selskab, som ikke lever op til vores politik om ansvarlighed. Og derfor bliver det nu ekskluderet, men de facto er de måske nok statskontrollerede, så vi kunne måske også have ekskluderet dem også alene af den grund”, fortæller Jens Munch Holst.

AkademikerPension ejer værdipapirer i Hikvision for cirka 17 millioner kroner. Værdipapirer som senest skal være frasolgt fredag den 20. november.

AkademikerPension vil dog fortsat eje aktier i andre kinesiske selskaber for mere end 1,2 milliarder kroner.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.