AkademikerPension bliver i dag i en artikel i JP/Finans kritiseret for at ligge i bund, når det kommer til vores investeringers CO2-udledninger sammenlignet med flere andre danske pensionsselskaber. Men desværre giver sammenligningen et forkert billede af vores klimaindsats.

NGO’en Ansvarlig Fremtid har udarbejdet en større sammenligning af danske pensionsselskabers CO2-aftryk. Ifølge sammenligningen har AkademikerPension det næststørste CO2-aftryk ud af 12 pensionsselskaber. Det kan man læse i artiklen, Klimaduks dumper: Sådan puster dine pensionspenge til den globale opvarmning, fra JP/Finans i dag.

Fremstillingen i Ansvarlig Fremtids undersøgelse er misvisende, for man ikke kan sammenligne så forenklet i forhold til en så kompleks problemstilling. Ligesom de skarpt optrukne konklusioner og sammenligninger skyder forbi mål.

Det fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde, også i artiklen fra JP/Finans:

”Når man måler på denne måde, så er resultatet meget afhængigt af, hvilket pensionsprodukt man tilbyder, og det scope, som der findes data for. Det er ikke tilfældigt, at vi ligger højt. Vi straffes for at have et mindre risikofyldt pensionsprodukt med flere kreditobligationer, der helt automatisk har højere udledninger end aktier, men vi får ikke point for også at være tungt investeret i realkreditobligationer, der omvendt har meget lave udledninger”.

Konklusioner og sammenligninger skyder forbi mål

Ansvarlig Fremtids undersøgelse kigger kun på scope 1og 2. Men man bør kigge på det fulde billede – altså scope 1, 2 OG 3, hvilket undersøgelsen også selv medgiver. Hele pensionsbranchen har netop offentliggjort disse data, hvilket giver et helt modsat billede end det, der er i denne undersøgelse. 

Som sagt er det ekstremt kompliceret stof, og vi byder debatten velkommen. Men hårdt optrukne konklusioner denne holder desværre ikke vand.

Vi har reduceret vores CO2-aftryk markant

AkademikerPension har siden 2019 ekskluderet næsten alle verdens store olie- og gasselskaber, ligesom vi har reduceret vores CO2-aftryk med over 45 procent. I 2022 blev vi desuden vurderet af WWF til at være det mest klimaansvarlige pensionsselskab i branchen.  

Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser