A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension bliver i dag i en artikel i JP/Finans kritiseret for at ligge i bund, når det kommer til vores investeringers CO2-udledninger sammenlignet med flere andre danske pensionsselskaber. Men desværre giver sammenligningen et forkert billede af vores klimaindsats.

NGO’en Ansvarlig Fremtid har udarbejdet en større sammenligning af danske pensionsselskabers CO2-aftryk. Ifølge sammenligningen har AkademikerPension det næststørste CO2-aftryk ud af 12 pensionsselskaber. Det kan man læse i artiklen, Klimaduks dumper: Sådan puster dine pensionspenge til den globale opvarmning, fra JP/Finans i dag.

Fremstillingen i Ansvarlig Fremtids undersøgelse er misvisende, for man ikke kan sammenligne så forenklet i forhold til en så kompleks problemstilling. Ligesom de skarpt optrukne konklusioner og sammenligninger skyder forbi mål.

Det fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde, også i artiklen fra JP/Finans:

”Når man måler på denne måde, så er resultatet meget afhængigt af, hvilket pensionsprodukt man tilbyder, og det scope, som der findes data for. Det er ikke tilfældigt, at vi ligger højt. Vi straffes for at have et mindre risikofyldt pensionsprodukt med flere kreditobligationer, der helt automatisk har højere udledninger end aktier, men vi får ikke point for også at være tungt investeret i realkreditobligationer, der omvendt har meget lave udledninger”.

Konklusioner og sammenligninger skyder forbi mål

Ansvarlig Fremtids undersøgelse kigger kun på scope 1og 2. Men man bør kigge på det fulde billede – altså scope 1, 2 OG 3, hvilket undersøgelsen også selv medgiver. Hele pensionsbranchen har netop offentliggjort disse data, hvilket giver et helt modsat billede end det, der er i denne undersøgelse. 

Som sagt er det ekstremt kompliceret stof, og vi byder debatten velkommen. Men hårdt optrukne konklusioner denne holder desværre ikke vand.

Vi har reduceret vores CO2-aftryk markant

AkademikerPension har siden 2019 ekskluderet næsten alle verdens store olie- og gasselskaber, ligesom vi har reduceret vores CO2-aftryk med over 45 procent. I 2022 blev vi desuden vurderet af WWF til at være det mest klimaansvarlige pensionsselskab i branchen.  

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Undgå arvestridigheder: Opret et gratis testamente

Vi har gjort det nemt, hurtigt og gratis for dig at sikre, at din arv går til de rette.