Der var stor debatlyst, da vi lørdag den 25. marts afholdte vores årlige generalforsamling.

Medlemmer trådte op på scenen med både ris, ros og forslag, som generalforsamlingen skulle debattere og stemme om. Udover de tre forslag blev årsrapporten og lønpolitikken godkendt med stort flertal, mens Henrik Klitmøller Rasmussen blev genvalgt som særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen med stemmerne 563 for og 7 imod. 

Følgende tre forslag var til afstemning:

  • Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring, så det fremover bliver muligt udelukkende at afholde en elektronisk generalforsamling.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmer 599 for og 49 imod
  • 128 medlemmer stillede forslag om, at pensionskassen udarbejder en skærpet ansvarlighedspolitik, så pensionskassen fremover stemmer imod genvalg af et selskabs bestyrelsesformand, hvis selskabet ikke lever op til en række forudbestemte klimakrav.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmerne 712 for og 80 imod
  • Et medlem stillede forslag om, at bestyrelsen snarligt pålægges at opdatere investeringspolitikken samt eksklusionsliste således, at virksomheder, der allerede leverer materiel til det danske forsvar, eller er godkendt som leverandør, ikke ekskluderes.
    • Forslaget blev nedstemt med stemmerne 104 for og 539 imod

Se dagsorden og fuldstændige forslag for flere detaljer her: https://akademikerpension.dk/media/l5dhwr1e/dagsorden-og-fuldstaendige-forslag_2023.pdf

Spørgsmål om vindmøller og ejendomsinvesteringer

Et par medlemmer gik på scenen og kritiserede pensionskassen omkring notatpligt og ægtefællepension, mens andre stillede sig kritisk overfor pensionskassens nye ejendomsstrategi og pensionskassens medinvestering i en taiwansk havvindmøllepark.

Andre medlemmer roste pensionskassen for arbejdet med ansvarlighed og aktivt ejerskab.

Som altid var debatten god og saglig, og vi glæder os til næste år, hvor generalforsamlingen bliver afholdt i Aarhus lørdag den 6. april.

"Som forkvinde var det igen en fornøjelse at møde så mange medlemmer, og jeg er stolt over, at vi i pensionskassen har et så velfungerende medlemsdemokrati", fortæller forkvinde, Janne Gleerup.

Referatet for årets generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden senest lørdag den 8. april.

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.