A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Næsten 2.400 medlemmer deltog eller havde afgivet fuldmagt, hvilket er 30 procent flere end sidste år.

”Jeg må være ærlig og sige, at jeg er temmelig begejstret i dag. Interessen var stor, afviklingen forløb problemfrit, og spørgsmålene væltede ind fra medlemmerne. Så det var nærmest en perfekt generalforsamling,” fortæller direktør, Jens Munch Holst.

Faktisk blev der indsendt 90 spørgsmål/kommentarer, hvilket er næsten tre gange flere end normalt.

”Det tyder på, at medlemmer, som normalt har været forhindret i at deltage i den fysiske generalforsamling, nu har fået mulighed for at deltage i debatten. Det var meget yderst positivt at opleve de mange gode spørgsmål, som medlemmerne sendte ind,” fortæller Jens Munch Holst.

MP skifter navn

På generalforsamlingen besluttede et stort flertal, at MP Pension skifter navn til AkademikerPension.

91 procent (1.790 medlemmer) stemte for navneskiftet, mens 9 procent (176 medlemmer) stemte imod.

”Det er fantastisk med så markant opbakning til vores ønske om at skifte navn. AkademikerPension er et perfekt navn til at rumme alle vores medlemmer, og samtidig kan vi komme videre med vores strategi om at tiltrække nye kunder til vores unikke værditilbud om højt afkast på et ansvarligt grundlag,” siger Jens Munch Holst.

De næste par måneder går nu med at få implementeret det nye navn. Og hvis alt går efter planen, vil navneskiftet være en realitet den 1. september.

Samtidig blev et medlemsforslag fra gruppen, Ansvarlig Fremtid, stemt ned af forsamlingen.

Forslaget gik på, at MP Pension skal frasælge aktier og obligationer i gasselskaber, som ikke er kompatible med Paris-aftalens mål.

68 procent (1.489 medlemmer) stemte imod, mens 32 procent (715 medlemmer) stemte for.

Desuden blev Henrik Klitmøller Rasmussen genvalgt som bestyrelsesmedlem. Jens Brandorff blev genvalgt som medlemsvalgt revisor med Helge Mørch Jensen som medlemsvalgt suppleant.

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.