A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Samtidig bliver AkademikerPension vurderet som et af landets mest troværdige blandt 10 danske pensionsselskaber.

Når et udsnit af befolkningen skal vurdere, hvilket pensionsselskab der har den bedste klimaindsats, peger et flertal på os i AkademikerPension.

Det viser Voxmeters halvårlige Greencheck-måling for 1. halvår 2023.

Helt konkret scorer vi højst på spørgsmålet om hvilket pensionsselskab, der gør noget positivt for klimaet og nederst på spørgsmålet om hvilket selskab, der gør noget negativt for klimaet. Tilsammen giver det en førsteplads i imagemålingen over pensionsselskabers klimaindsats.

”Det er jeg naturligvis stolt over. I AkademikerPension ønsker vi, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, og en måling som denne er med til at bekræfte mig i, at vi har den rette kurs”, fortæller vores administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Mest troværdige selskab

Udover en førsteplads på klimaindsatsen får AkademikerPension en andenplads på spørgsmålet om det mest troværdige danske pensionsselskab. Også det vækker glæde hos Jens Munch Holst.

”Vi har transparens som en grundpille i vores forretning. Vi forlanger utroligt meget af de selskaber, vi investerer i, og derfor skal vi også selv leve op til vores egne skrappe krav om ordentlighed og gennemsigtighed. Og målingen her viser, at andre også synes, at det er tilfældet”.

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.