I flere år har vores ejendomsportefølje fyldt en meget lille del af vores samlede investeringsportefølje. Men nu skal en ny ejendomsstrategi skrue op for flere investeringer i mursten.

Helt konkret skal vores ejendomsportefølje frem mod 2026 stige fra de nuværende to milliarder kroner til syv milliarder kroner.

”Det er en ret ambitiøs plan. Det er et markant vækstmål, vi har sat os, så vi skal til at være en del mere aktive, end vi tidligere har været”, siger vores ejendomschef, Søren Møller-Larsson.

Målet med flere ejendomme i porteføljen er at få spredt vores investeringer mere bredt ud. Og med lejeboliger er vi sikret en stabil indtægt over en lang periode.

Ikke kun i København

Hvor ejendommene i porteføljen i dag mest bliver udgjort af kontorer i København, skal fordelingen i 2026 gerne lyde på 50 procent boliger, 30 procent kontorer samt forskellige byggeprojekter.

De fleste af investeringerne skal ligge i København og Aarhus, men cirka 25 procent af ejendomsinvesteringerne skal ske i mindre, danske byer.

”Vi er et lille hold, så først og fremmest har vi ikke ressourcerne til at kigge på for mange markeder. Dernæst tror vi på, at de to største byer herhjemme fortsætter med at vokse”, siger Søren Møller-Larsson.

Når vi rammer 2026, skal ejendomsporteføljen udgøre syv-otte procent af den samlede portefølje mod 4-5 procent i dag.

Hovedpunkter i den nye ejendomsstrategi:

💰 Ejendomsportefølje fra 2 mia. kr. => 7 mia. kr. i 2026
🏘 Flere boliger i porteføljen
🏙 Fordeling af investeringer i Kbh/Aarhus vs. resten af landet: 75/25
🧱 Stigning i antal udviklingsprojekter
🍀 Flere og bedre CO2-data på porteføljen
🤝 Stor interesse mht partnerskaber med investorer, håndværkere og driftspartnere
🔄 Et ønske om at bygge et økosystem af værdidrevne partnere

Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser