A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I flere år har vores ejendomsportefølje fyldt en meget lille del af vores samlede investeringsportefølje. Men nu skal en ny ejendomsstrategi skrue op for flere investeringer i mursten.

Helt konkret skal vores ejendomsportefølje frem mod 2026 stige fra de nuværende to milliarder kroner til syv milliarder kroner.

”Det er en ret ambitiøs plan. Det er et markant vækstmål, vi har sat os, så vi skal til at være en del mere aktive, end vi tidligere har været”, siger vores ejendomschef, Søren Møller-Larsson.

Målet med flere ejendomme i porteføljen er at få spredt vores investeringer mere bredt ud. Og med lejeboliger er vi sikret en stabil indtægt over en lang periode.

Ikke kun i København

Hvor ejendommene i porteføljen i dag mest bliver udgjort af kontorer i København, skal fordelingen i 2026 gerne lyde på 50 procent boliger, 30 procent kontorer samt forskellige byggeprojekter.

De fleste af investeringerne skal ligge i København og Aarhus, men cirka 25 procent af ejendomsinvesteringerne skal ske i mindre, danske byer.

”Vi er et lille hold, så først og fremmest har vi ikke ressourcerne til at kigge på for mange markeder. Dernæst tror vi på, at de to største byer herhjemme fortsætter med at vokse”, siger Søren Møller-Larsson.

Når vi rammer 2026, skal ejendomsporteføljen udgøre syv-otte procent af den samlede portefølje mod 4-5 procent i dag.

Hovedpunkter i den nye ejendomsstrategi:

💰 Ejendomsportefølje fra 2 mia. kr. => 7 mia. kr. i 2026
🏘 Flere boliger i porteføljen
🏙 Fordeling af investeringer i Kbh/Aarhus vs. resten af landet: 75/25
🧱 Stigning i antal udviklingsprojekter
🍀 Flere og bedre CO2-data på porteføljen
🤝 Stor interesse mht partnerskaber med investorer, håndværkere og driftspartnere
🔄 Et ønske om at bygge et økosystem af værdidrevne partnere

Indbetal ekstra til din pension inden nytår

I år kan du få skattefradrag på op til 59.200 kroner, hvis du indbetaler dem til ratepension.

Kulmine

AkademikerPension med i søgsmål mod korruptionsdømt mineselskab

Vi kræver erstatning for de penge, vi og vores medlemmer har tabt på grund af selskabets uetiske adfærd.

Sundhedsordning hensigtserklæring

AkademikerPension vil tilbyde unik sundhedsordning

70.000 medlemmer af AkademikerPension får I løbet af 2023 adgang til en unik sundhedsordning.