A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I efteråret 2022 tog Sampension, PenSam og PKA initiativ til en styrket dialog med Amazon for at bede om dokumentation for, at selskabet respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger og forhandle løn og arbejdsvilkår kollektivt.

Dette initiativ er nu blevet udvidet med deltagelse af Akademikerpension og otte andre danske institutionelle investorer:

”Mange amerikanske selskaber har desværre store udfordringer, når det kommer til at respektere retten til at ansatte kan organisere sig i fagforeninger og forhandle kollektivt. Det matcher rigtig dårligt med vores værdier som arbejdsmarkedspensionskasse, og vi har derfor i mange år bragt dette op overfor de amerikanske selskaber, vi investerer i”, fortæller administrerende direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst.

De øvrige deltagende investorer er AP Pension, Danica Pension, Danske Bank Asset Management, Nordea Investment Management, PBU, PensionDanmark, PFA, og Velliv.

Ønsker en uafhængig rapport

Baggrunden for dialoginitiativet er en række sager, hvor Amazon er blevet beskyldt for brud på arbejdstagerrettighederne, hvilket ikke harmonerer med selskabets egne erklærede principper på området. Derfor ønsker de danske investorer, herunder Akademikerpension, at Amazon fremlægger en uafhængig rapport, der tydeligt viser, hvordan selskabet konkret sikrer medarbejdernes rettigheder i praksis.

I en fælles udtalelse fra de 12 investorer i initiativet lyder det:

”Som aktive investorer har vi hver især i forvejen via forskellige indsatser gjort vores indflydelse gældende i Amazon med henblik på at sikre medarbejdernes rettigheder. Og ved at gå sammen i dette dialoginitiativ vil vi nu lægge endnu mere pres på selskabet. Med initiativet sender vi samtidig et stærkt signal om, at arbejdstagerrettigheder er et helt centralt fokusområde for danske investorer, og at vi tager de mange sager om Amazon på dette område meget alvorligt.”

”Der er en bevægelse i gang internationalt, hvor stadig flere investorer lægger pres på Amazon omkring arbejdstagerrettigheder. Og med dette initiativ, som supplerer vores øvrige indsatser for at påvirke selskabet, kan vi bidrage yderligere til denne udvikling og dermed øge muligheden for at gøre en reel forskel – både frem mod den kommende generalforsamling og over tid.”  

Nyt aktionærforslag

På Amazons generalforsamling i maj sidste år blev der fremsat et aktionærforslag om, at Amazon udarbejder en rapport, der beskriver, hvordan selskabet sikrer medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt. Forslaget blev støttet af en betydelig andel af aktiekapitalen (38 pct.). I år er der igen fremsat et forslag som denne gang beder bestyrelsen rekvirere en vurdering af Amazons tilgang til at sikre medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt foretaget af en uafhængig tredjepart.

”Vi er fuldt klar over, at det bliver et langt sejt træk at ændre synet på fagforeninger blandt visse virksomheder i USA, men med vores DNA er det afgørende, at vi engagerer os i at rykke ved status quo. Det gør vi, fordi vi tror på, at faglig organisering fører til sundere og mere veldrevne virksomheder over tid, og fordi der er tale om en grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder, der i dag trædes under fode. Det glæder mig derfor gevaldigt, at det er lykkedes at samle så mange danske investorer om at øge presset på Amazon”, slutter Jens Munch Holst.

AkademikerPension har aktier for 406 millioner kroner i Amazon.

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.