A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I en tid hvor krav om øget transparens stiger, kan vi nu fortælle, at AkademikerPension fremover vil få adgang til en stor mængde nye ESG-data på vores ikke-børsnoterede investeringer.

Helt konkret drejer det sig om data på vores investeringer i infrastruktur, private equity og vedvarende energi mm.

”I AkademikerPension forsøger vi at have ansvarlighed med i alt, hvad vi foretager os. Og vi har længe haft et ønske om at kunne vise flere og bedre data på disse investeringer. Så nu øger vi indsatsen, og vi øger transparensen”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Branchen løfter i flok

Adgangen til de nye klimadata bliver en realitet på grund af et samarbejde med ATP, hvor AkademikerPension tilslutter sig ATPs spørgeskema til fonde og unoterede selskaber omkring disse data.

I forvejen deltager Danske Bank, Industriens Pension og PenSam også i samarbejdet.

”Vi er utroligt glade for samarbejdet, og det viser, at branchen kan opnå en langt større gennemsigtighed ved at løfte i flok”, siger Jens Munch Holst.

Samme holdning har CIO i ATP, Mikkel Svenstrup.

”Vi er meget glade for, at AkademikerPension har tilsluttet sig ATP’s initiativ i forhold til at indsamle ESG data. Dette understøtter det stigende behov for mere ESG-data fra de unoterede investeringer, både for os og for hele branchen”.

Billede af solceller

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.