I dagens udgave af Berlingske og på berlingske.dk kommer avisens erhvervsredaktør, Thomas Bernt Henriksen (TBH), med en voldsom kritik af AkademikerPension.

Indlægget kan du læse her: https://www.berlingske.dk/kommentar/robert-uggla-skulle-en-tur-i-gabestokken-i-stedet-snubler-pensionsgigant

Desværre indeholder kommentaren en lang række faktuelle forkerte påstande, som vi her vil redegøre for.

  • Det er faktuelt forkert, at vi ikke ønsker Robert Uggla som formand for Mærsk, som han skriver.
    Men vi har undladt at stemme for ham, da vi mener, at der mangler uafhængighed i flere centrale bestyrelsesudvalg – heriblandt nomineringsudvalget. Det er i sidste ende bestyrelsesformandens ansvar at rette op på.  Dertil var det en skærpende omstændighed, at Mærsk ikke har alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. AkademikerPension står ikke alene med disse synspunkter. Det er sunde, internationalt accepterede principper for god selskabsledelse, som er til for at fremme langsigtet værdiskabelse og beskytte mindretallets aktionærrettigheder, og det kommer vi aldrig til at fravige. (Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Berlingskes erhvervskommentator ikke kender til anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse).
  • Det er faktuelt forkert, at man ikke kan se bestyrelsesmedlemmers hverv og interesser – eksempelvis Henrik Klitmøllers. Vi dokumenterer dette i vores årsrapport og har gjort det i årevis. TBH kan bare søge den frem på hjemmesiden https://akademikerpension.dk/media/p5ylljjn/aarsrapport-2023.pdf hvor det fremgår på side 56, ligesom oplysninger om hvert bestyrelsesmedlems hverv nemt kan googles.
  • Det er faktuelt forkert, at vi ikke fremlægger tal for afkasteffekten af vores frasalg af selskaber, der fx udvinder kul, olie og gas. Det har vi faktisk gjort i flere år vedrørende frasalget af fossil energi. I årets rapporter fremlægger vi desuden tal på effekten af frasalg af tobak, kontroversielle våben, og visse statsobligationer (EMD). Faktisk er den samlede effekt l svagt marginalt positiv - også af det fossile frasalg. Så nej, vi lægger heller ikke medlemmernes opsparinger til last i modsætning til, hvad TBH postulerer. Se Magasin om ansvarlige investeringer side 2-3 og 10-11: https://akademikerpension.dk/media/kzwbaqea/ansvarlighedsmagasin-2023.pdf hvor det blandt andet fremgår:

”Siden april 2018 har den samlede effekt for de tre sektoreksklusioner og landeeksklusion givet en skønnet positiv afkasteffekt på 0,2 procent akkumuleret siden 2018. Effekten har med andre ord været marginalt positiv indtil videre.”

  • Det er faktuelt forkert, når TBH påstår, at vi ikke gerne taler om, hvordan afkastet kan blive ramt ”hårdt i negativ retning”. Som vi skriver ovenfor, har vi i årevis åbent fremlagt afkasteffekten. Samtidig er vi meget åbne overfor, hvorfor vi gør, som vi gør. Senest i både vores ”Magasin for ansvarlige investeringer” og vores medlemsmagasin, ”Apropos”, som er sendt ud til +60.000 medlemmer, og som ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside. Her beskriver vi direkte de tanker, der ligger bag, og om hvordan vi altid nøje analyserer afkasteffekten før et stort frasalg eller en eksklusion. Overvejelser bag det fossile frasalg er desuden nøje forklaret i vores offentlige tilgængelige ”Standpunkt – Fossil Energi”, og der lægges særligt vægt på de langsigtede afkast-/risikomæssige, hvorom det konkluderes at de er positive. Det står TBH frit for at være uenige i denne konklusion, men det er faktuelt forkert at sige at vi ikke er åbne herom. Vi er altså fuldt transparente om det og sender det endda direkte ud til dem, der ejer os – nemlig vores medlemmer.

Der er så væsentlige risici ved den globale opvarmning, herunder finansielle, at det både er af hensyn til det langsigtede afkast og til den verden, som vores nuværende og fremtidige medlemmer skal leve og gå på pension i, at vi lægger pres på selskaber og regeringer ift. at gøre nok ved den grønne omstilling.

Vi svarer altid gerne på kritik. Men vi ønsker, at den skal være saglig og faktuel korrekt. 

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.