Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

 

Satser

2024

2023

2022

2021

2020

Kontorente før skat*)

4,50 %

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

5,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

54 %**)

49 %**)

49 %**)

48 %

45 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

1,00 %

33 kr.

0,42 %

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,75 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

92 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,92 %

3,36 %

3,70 %

4,05 %

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

*) før fradrag af risikoforrentning
**) Aldersgradueret.
***) Fastsat til 6,04 % frem til 30.09 og til -0,35 % fra 01.10

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.

Webinar for nye Alfa-medlemmer: Se det her

Hvad består en pensionsordning egentlig af? Og hvordan indstiller du bedst din ordning? Alt det får du svar på her.