Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

 

Satser

2024

2023

2022

2021

2020

Kontorente før skat*)

4,50 %

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

5,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

54 %**)

49 %**)

49 %**)

48 %

45 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

1,00 %

33 kr.

0,42 %

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,75 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

92 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,92 %

3,36 %

3,70 %

4,05 %

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

*) før fradrag af risikoforrentning
**) Aldersgradueret.
***) Fastsat til 6,04 % frem til 30.09 og til -0,35 % fra 01.10

Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser