A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

 

Satser

2023

2022

2021

2020

Kontorente før skat*

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

5,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

49 %**)

49 %**)

48 %

45 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,75 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

92 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

 

*) med fradrag af risikoforrentning.
**) Aldersgradueret
***) Fastsat til 6,04 procent frem til 30. september 2022 og til -0,35 procent fra 1. oktober 2022

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.