Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

 

Satser

2023

2022

2021

2020

Kontorente før skat*

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

5,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

49 %**)

49 %**)

48 %

45 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,75 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

92 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

 

*) med fradrag af risikoforrentning.
**) Aldersgradueret
***) Fastsat til 6,04 procent frem til 30. september 2022 og til -0,35 procent fra 1. oktober 2022

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.