A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

 

Satser

2023

2022

2021

2020

Kontorente før skat*

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

5,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

49 %**)

49 %**)

48 %

45 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,75 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

92 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

 

*) med fradrag af risikoforrentning.
**) Aldersgradueret
***) Fastsat til 6,04 procent frem til 30. september 2022 og til -0,35 procent fra 1. oktober 2022

Ny Højtoft

AkademikerPension opfører bosted for voksne med autisme

Med opførelsen sætter vi gang i ny type ejendomsinvesteringer kaldet social infrastruktur.

Billede af solceller

AkademikerPension medinvestor i nyt storstilet solenergiprojekt

Sammen med en række pensionsselskaber investerer vi 3,8 milliarder kroner i et nyt projekt i Californien.

Træbyggeri

AkademikerPension vil sætte skub i det cirkulære byggeri

Virksomhederne skal have et incitament til at udvikle og levere mere bæredygtige løsninger.