Når DSV’s aktionærer den 14. marts tropper til selskabets generalforsamling, får de muligheden for at sikre, at logistikgiganten fremadrettet bliver bedre til at dokumentere arbejdet med menneskerettigheder.

Sammen med LD Fonde har vi nemlig stillet at aktionærforslag, som konkret beder selskabet at udvide rapporteringen om hvordan selskabet identificerer og håndterer menneskerettighedsrisici

DSV har allerede forpligtet sig til at respektere menneskerettighederne og udføre såkaldt ”due diligence” i tråd med FN’s Vejledende Principper om Menneskerettigheder og Erhvervsliv, men vi mangler fortsat en fyldestgørende rapportering og dermed dokumentation for, at selskabet håndterer disse risici tilstrækkeligt. En af årsagerne til aktionærforslaget er bl.a. selskabets storstilede samarbejde med det saudiske selskab, NEOM, om at bygge en ny kæmpeby i Saudi Arabien. DSV’s reaktion på omverdenens og investorernes bekymring i forhold til dette projekt tyder på, at der i selskabet er en blind vinkel, som ledelsen bør forholde sig til. 

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi med ansvarlighedsbrillerne på ser med stor bekymring på det samarbejde. Det er velkendt, at Saudi Arabien har et anstrengt forhold til menneskerettighederne og Paris-aftalen. Samtidig har DSV ikke hidtil prioriteret at dokumentere sine processer på menneskerettighedsområdet, og det kan man blot nøgternt konstatere er blevet mere vigtigt nu", siger investeringsdirektør i AkademikerPension, Anders Schelde.

Stikker hånden i en hvepserede

Med forslaget ønsker vi, at DSV skal dokumentere, hvordan de arbejder med risici for menneskerettighedskrænkelser. Det gælder også i forhold til projekter med høj risiko for krænkelser af menneskerettighederne. Sådanne projekter medfører nemlig en skærpet forpligtigelse. Vi vurderer, at DSV’s joint venture-projekt med Saudi Arabien falder i denne kategori.

”The Line er et vildt projekt med kolossale udfordringer og risici både i forhold til klimaet, arbejdstagerrettigheder og menneskerettighederne, så DSV stikker i den grad hånden i en hvepserede med den her investering. Det kalder på omhyggelighed i dokumentationen”, siger Anders Schelde,

Det handler også om afkast

Selvom aktionærforslag set ude fra handler om ansvarlighed, har afkastet også en stor betydning, forklarer Anders Schelde.

”Som langsigtet investor mener vi, at selskaber, der har styr på og rapporterer om deres tilgang til menneskerettigheder, er bedre drevet. Samtidig mener, at der er store afkastmæssige risici forbundet med at indgå samarbejdsaftaler med en selskaber og lande, som har en lang historik med alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Derfor har vi som investorer brug at vide, hvordan DSV forholder sig til disse risici”, slutter han.  

DSV’s bestyrelse bakker op om aktionærforslag

DSV’s bestyrelse har meldt ud, at den støtter AkademikerPensions og LD Fondes aktionærforslag på selskabets generalforsamling den 14. marts 2024.

Dette er positivt, synes vi og vidner om en vilje til at gå i dialog med aktionærerne om dette vigtige emne.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.