Alle landets virksomheder har nu mulighed for at få adgang til en manual, så de kan undgå ubevidst bias i rekrutteringen af nye medarbejdere, sikre en inkluderende kultur og lave klare målsætninger for ligestilling og diversitet.

Sammen med en lang række ligestillingseksperter, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og virksomheder har AkademikerPension sammen med Dansk Standard brugt de sidste knap to år på at udvikle en ny dansk standard for ligestilling og diversitet, og nu er standarden publiceret.

”I AkademikerPension har vi været med fra dag ét i udviklingen af den nye ledelsesstandard for ligestilling og diversitet og byder slutproduktet varmt velkommen.  Som arbejdsplads ser vi frem til selv at hente inspiration i standarden til vores eget arbejde med ligestilling og diversitet. Og som investor håber vi, at standarden kan være med til at hæve barren for arbejdet med ligestilling og diversitet til gavn for de danske virksomheder, som vi investerer i, og for os som aktionærer”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Kan opnå certificering

Standarden er opbygget som et ledelsessystem, og med det nye system håber organisationerne bag, at alle typer virksomheder kan finde inspiration til ligestillingsarbejdet. Lige meget om virksomhederne har behov for inspiration til at komme i gang, eller om de har brug for hjælp til at videreudvikle deres ligestillingsarbejde, så indeholder standarden en gennemgang af best practice i forhold til at skabe ligestilling og diversitet på arbejdspladsen.

”Det er virkelig positivt, at virksomheder nu kan opnå et uafhængigt kvalitetsstempel af deres indsats gennem en frivillig certificering – eller bare kan vælge at hente inspiration i en officiel standard, som førende eksperter på området har udarbejdet sammen med flere arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer”, siger Jens Munch Holst.

Faktisk bliver det muligt for virksomhederne at blive certificeret på baggrund af den nye ledelsesstandard for på den måde at få dokumentation for, at de ambitiøst og kontinuerligt arbejder med ligestilling og diversitet.

”På den måde kan den nye standard blive et decideret konkurrenceparameter for virksomheder, da det potentielt kan betyde, at medarbejdere bliver tiltrukket af virksomheder, der arbejder med den nye standard”, slutter Jens Munch Holst.

FAKTA: Hvad er et ledelsessystem?

Ledelsessystemer hjælper organisationer med at forbedre deres præstationer ved at effektivisere de trin eller handlinger, som er indført i organisationen for, at den kan nå sine mål.

Et ledelsessystem bidrager til at etablere et forretningsmæssigt overblik over organisationen, hvilket kan skabe et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan man forbedrer og udvikler organisationen kontinuerligt. Undervejs tager man fx stilling til de vigtigste risici og muligheder, man inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen og gør det synligt, hvad man gør og hvorfor.

Med et ledelsessystem får man et bredt anerkendt og grundlæggende styringsværktøj til at styrke organisationens processer og resultater. Det er en stor fordel at anvende ledelsessystemer, fordi det giver virksomheder dokumentation for deres kvalitet, deres omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget, fødevaresikkerheden og meget mere.

De enkelte standarder for ledelsessystemer er generiske, det vil sige, at de ikke er udviklet med én virksomhedstype for øje. Derfor giver den enkelte standard ikke et endegyldigt svar på, hvordan et godt ledelsessystem ser ud i den enkelte virksomhed. Men der kan peges på flere faktorer, som kan hjælpe en organisation til at implementere et helhedsorienteret system med fokus på ledelse og relevante forretningsprocesser for det pågældende fokusområde.

Følgende organisationer og virksomheder har deltaget i udarbejdelsen af standarden

 • Accenture A/S
 • Akademikerne
 • AkademikerPension
 • Annelise Ryberg
 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
 • Cohera Consult
 • Danmarks Nationalbank
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Finansforbundet
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • HK Danmark
 • Kvinfo
 • Mannaz A/S
 • Mercer (Danmark) A/S
 • Nestle Danmark A/S
 • Nordisk Ministerråd
 • Normværk
 • On The Agenda ApS
 • Rambøll Danmark
 • Rambøll Management A/S
 • Ørsted Services A/S

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.