Selvom afkastet i 2022 endte et stykke under den forkerte side af stregen, kan medlemmer af AkademikerPension stadig se tilbage på en periode med nogle af pensionsbranchens bedste årlige gennemsnitlige afkast.

Og selv om afkastet i 2022 var trist, var det trods alt stadig bedre end gennemsnittet af sammenlignelige danske pensionsprodukter.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Finanstilsynet, som på dets hjemmeside hvert år opdaterer en database med alle pensionsselskabernes årsregnskaber og afkastresultater.

Bedste årlige afkast sidste 10 år

Hos AkademikerPension har alle medlemmer - indtil vi lancerede det nye Alfa livscyklusprodukt i sidste måned - altid investeret kollektivt i en og samme investeringsportefølje. Målt på opsparede midler, er 9 ud af 10 kroner investeret via Gennemsnitsrente, hvorfor dette også det mest retvisende sammenligningsgrundlag for AkademikerPension.

Hvis vi ser fem år tilbage, har AkademikerPension leveret det 4. bedste årlige gennemsnitlige afkast på 3,6 procent blandt alle Gennemsnitsrenteprodukter.

Og ser vi 10 år tilbage, kan vores medlemmer glæde sig over at have fået branchens bedste årlige gennemsnitlige afkast på 5,8 procent.

I 2022 lå AkademikerPension med -11,6 procent en anelse over gennemsnittet på -12,2 procent. Man kan også læse ud af tallene, at 2022 var et utroligt svært år, hvor afkastet på tværs af pensionsselskaberne var meget spredt. Helt fra -2,6 procent til -24,9 procent.

I år ligger afkastet på flad risiko indtil videre på +8 procent til dato.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Afkast 10 år gennemsnitsrente

Hviler ikke på laurbærrene: Vi har lanceret nyt livscyklusprodukt

Vores investeringsdirektør, Anders Schelde, forklarer, at en god pensionsopsparing bliver bygget op over mange år, og derfor er det da også positivt. at vores årlige gennemsnitlige afkast de sidste 10 år er branchens bedste.

”Men vi kan selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene, hvilket 2022 viste med tydelighed”, siger han.

Han forstår til fulde, hvis sidste års negative afkast har givet anledning til bekymring blandt medlemmerne og peger på, at løsningen er det nye Alfa livscyklusprodukt:

”Der vil altid være visse bindinger på et Gennemsnitsrente-produkt, som jo gerne skulle levere en god og stabil kontorente. Men de bindinger gør, at produktet er blevet lidt utidssvarende for mange medlemmer. Derfor er det godt, at vi har fået skilt markedsrente ud og ændret det til det nye livscyklusprodukt, Alfa”.

Uanset om det er Gennemsnitsrente eller et livscyklusprodukt som Alfa, er det dog vigtigt at se pension på den lange bane.

”Det er uundgåeligt, at der kommer op og nedture uanset måden at investere på, men med livscyklus kan vi tage mere risiko for især de yngre medlemmer og afbøde udsvingene for de ældre medlemmer, da risikoniveauet afhænger af ens egen alder”, forklarer Anders Schelde.

Forventet højere afkast med nyt produkt

Mens mange medlemmer har fået historiske høje afkast på deres pensionsopsparinger, viser solide fremtidsanalyser fra uafhængige eksperter, at pensionsopsparere verden over de næste mange år generelt skal forvente lavere, årlige afkast, end vi har været vant til i de seneste årtier.

”For vores ældre medlemmer gør dette reelt ikke så meget, da de som nævnt har oplevet meget høje afkast i mange år. Men for de yngre medlemmer øger det vigtigheden af, at de kommer op i risiko”, fortæller Anders Schelde og fortsætter:

”Vores beregninger viser, at Alfa i en god grad vil kompensere for de forventede lavere afkast”.

Mere sammenlignelige afkast i fremtiden

Anders Schelde forklarer, at der i dag er utrolig mange forskellige pensionsprodukter, og der vil altid en vis forskel på, hvordan de klarer sig afkastmæssigt - ikke mindst i et vildt børsår som 2022.

”Jeg tror måske, at nogle medlemmer har været skuffede over vores afkast, fordi de sammenlignet det med andre produkter, hvor der eksempelvis er flere aktier. Med det nye Alfa livscyklusprodukt, har AkademikerPension nu produkter på ”alle hylder”, og så bliver det muligt at lave langt mere robuste vurderinger af, om vi gør det godt eller skidt fremadrettet - for selvfølgelig skal vi stå på mål for vores afkast”, slutter Anders Schelde.

Fakta om livscyklus:

Med Alfa får du også Livscyklus, hvilket betyder, at din investeringsrisikoprofil automatisk løbende bliver tilpasset og mindsket efterhånden, som du bliver ældre. Som udgangspunkt placerer vi din opsparing i investeringer, som kan sikre dig et højt langsigtet afkast, og i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen, skruer vi ned for din risiko.

Som noget helt nyt kan du også i forbindelse med overgang til Alfa vælge mellem tre risikoprofiler, så du kan tilpasse din pensionsopsparing i relation til din øvrige privatøkonomi.

Livscyklus

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.