Lad os tage den gode nyhed først. Endnu flere af verdens største selskaber end tidligere har nu sat bindende mål for at blive CO2-neutrale i 2050.

Den dårlige nyhed er, at der mangler handling bag målene, samt at langt de fleste af selskaberne mangler at opsætte bindende delmål, der flugter med Paris-aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader.

Det oplyser Climate Action 100+, som er verdens største investorinitiativ, der forsøger at få de største børsnoterede selskaber, som udleder mest CO2, til at reducere deres udledninger. AkademikerPension leder dialogen med Mærsk under initiativet sammen med Nykredit og Federated Hermes.

Mærsk har som et af de eneste selskaber bekendtgjort, at det vil være CO2-neutralt i 2040. 

”Det er positivt, at vi ser en stigning i antallet med 2050-mål, men det er også vigtigt at holde fast i, at det kun er et første skridt. Næste og endnu vigtigere skridt er at sætte forpligtende kortsigtede mål eksempelvis frem til 2025 eller 2030 – og dernæst selvsagt gøre det og løbende rapportere på det. Præcis som vi har gjort med vores eget CO2 reduktionsmål”, siger vores investeringschef, Anders Schelde.

Både godt og skidt

I alt har Climate Action 100+ 166 fokusselskaber, som danner grundlag for analysen.

  • 69 % af fokusvirksomhederne har nu forpligtet sig til at opnå netto nul-emissioner i 2050 eller tidligere på tværs af hele eller nogle af deres emissionsfodaftryk, en stigning på 17 %-point.

  • 90 % af fokusvirksomhederne har et eller andet niveau af bestyrelsestilsyn med klimaændringer. 

  • 89 % af fokusvirksomhederne har tilsluttet sig TCFD-anbefalinger, enten ved at understøtte TCFD-principperne eller ved at anvende klimascenarieplanlægning.

Desværre er det ifølge Climate Action 100+ alarmerende, at mange selskaber mangler at sætte handling bag ordene.

  • Et fravær af del-emissionsreduktionsmål på linje med 1,5°C:

Kun 17 % af fokusvirksomhederne har sat delmål, som er i overensstemmelse med IEAs 1,5°C-scenarie og dækker alle materielle emissioner.

  • Fortsat fravær af Scope 3-emissioner:

Kun 42 % af fokusvirksomhederne har omfattende netto-nul-forpligtelser i 2050 eller tidligere, der dækker alle væsentlige drivhusgasemissioner, inklusive væsentlige Scope 3-emissioner.

  • Tilpasning af investeringsstrategier med netto-nul-overgangsmål er fortsat næsten ikke-eksisterende:

Kun 5 % af fokusvirksomheder forpligter sig eksplicit til at tilpasse deres investeringsplaner til deres langsigtede mål for reduktion af drivhusgasser.

  • Virksomheder sætter emissionsreduktionsmål, men har ikke strategierne til at levere dem:

Kun 17 % af fokusvirksomhederne har robuste kvantificerede dekarboniseringsstrategier på plads for at reducere deres drivhusgasemissioner.

  • Manglende integration af klimarisiko i regnskabs- og revisionspraksis:

Ingen virksomhed har påvist, at dets regnskaber er udarbejdet ud fra forudsætninger, der er i overensstemmelse med netto nul i 2050

”Disse resultater er skuffende, da de er fokuseret på områder, der viser håndgribelig omsætning af forpligtelser til handling, hvilket indikerer, hvad virksomhederne vil gøre på kort sigt for at nå deres langsigtede mål. De er også blandt bredere beviser på, at verden ikke formår at tage skridtet fuldt ud for at møde udfordringerne fra den voksende klimakrise”, skriver Climate Action 100+ i pressemeddelelsen.

Climate Action 100+ opfordrer derfor medlemmerne – inklusive AkademikerPension – til at lægge pres på selskaberne, nu hvor det er sæson for generalforsamlinger.

Klik her og læs hele meddelelsen fra Climate Action 100+

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.