A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

”Det er en kæmpe sejr – intet mindre!”

Ordene kommer fra Jens Munch Holst, der er administrerende direktør i AkademikerPension.

Sammen med en række andre investorer er det lykkes det danske pensionsselskab i Gentofte at få storbanken, HSBC, til at iværksætte en plan, som skal sikre en massiv reducering i bankens finansiering af fossile projekter.

Forud var der foregået en armlægningskonkurrence, hvor AkademikerPension sammen med 14 andre institutionelle investorer havde præsenteret et aktionærforslag, som skulle få HSBC til at stoppe udlån til kulkraft, der går stik imod Paris-aftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

Efter længere tids forhandling er det aktionærforslag nu droppet, da banken er blevet enig med de 15 investorer om et aktionærforslag, som banken selv støtter.

I forslaget forpligter banken sig blandt andet til at sætte og offentliggøre 2025 og 2030 CO2-reduktionsmål ift. HSBC’s finansiering af alle typer kunder på sigt og med fokus på olie og gas samt forsyning og energi til start. Og den forpligter sig også til at offentliggøre en politik for udfasning af finansiering af kulkraft og kuludvinding senest 2030 i OECD og 2040 uden for OECD.

Jens Munch Holst er ovenud tilfreds med resultatet.

”Det er en god dag for klimaet og os som aktionærer, når HSBC, som er Europas næststørste udbyder af lån til investeringer i fossile brændstoffer, nu har set fornuften i lægge sin forretning om. Det har været en hård forhandling, men vi må rose HSBC for indsatsen og beslutningen om at give efter for en lang række af vores ønsker. Derfor har vi trukket vores oprindelige aktionærforslag og bakker op om det fælles forslag sammen med HSBC”

”Siden indgåelsen af Paris-aftalen har banken finansieret fossile investeringer for mere end 520 milliarder kroner, men nu lover banken at komme med en detaljeret plan for grøn omstilling i tråd med vores og de andre investorers ønsker inden året er omme. Det er vi meget tilfredse med og det viser at dialog og aktivt ejerskab kan nytte.”

”Nu vil vi holde et skarpt øje med implementeringen, så der ikke kommer noget slinger i valsen til skade for klimaet og for AkademikerPension som aktionær.”

Her er nogle af de centrale punkter i aftalen:

  • Sætte og offentliggøre 2025 og 2030 CO2-reduktionsmål ift. HSBC’s finansiering af alle typer kunder på sigt og med fokus på olie og gas samt forsyning og energi til start. Målene sættes inden udgangen af 2021 for disse og skal være i tråd med Paris-aftalens mål om at holde den gennemsnitlige globale opvarmning til 1,5 grader uden at basere sig på de mest teknologi-optimistiske scenarier vedr. opsamling og lagring af Co2.
  • Offentliggøre en politik for udfasning af finansiering af kulkraft og kuludvinding senest 2030 i OECD og 2040 uden for OECD
  • Årlig rapportering og redegørelse vedrørende indsatsen, metode, antagelser, scenarier m.m.
  • Konsultere gruppen af investorer samt NGO’en ShareAction i processen med at udarbejde ovenstående (mål og politikker).
AkademikerPension bygning

Halvårsafkastet landede på 5,69 procent

Årsafkastet lander nok omkring 5-10 procent, lyder det forsigtige gæt fra vores investeringschef.

AkademikerPension bygning

Velafsluttet tilsyn styrker AkademikerPension

Finanstilsynet var i 2019 på inspektion i AkademikerPension, og her i juli 2021 er inspektionen afsluttet.

AkademikerPension bygning

Stor gevinst: AkademikerPension sælger fire boligejendomme

En god investering for medlemmerne, siger vores direktør.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.