A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når repræsentanter for AkademikerPension i år stemmer på selskabers generalforsamlinger, er det med en ny og strammere politik for bestyrelsers klimahandlinger.

Nu er det nemlig slut med at se gennem fingre med selskaber, der nøler og ikke leverer passende rapportering eller målsætninger på klima.

”Vi har besluttet, at det er på tide at holde bestyrelsesformanden direkte ansvarlig for, om selskabet har en ordentlig klimaplan. På den baggrund vil vi som udgangspunkt fremover pr. automatik stemme imod bestyrelsesformanden på generalforsamlingen, hvis selskabet ikke har en sådan”, fortæller administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Den nye stramning fremgår af det årsbrev, som AkademikerPension for nylig har sendt til alle de danske aktieselskaber, som pensionskassen er investeret i. Den nye og mere konsekvente stemmepraksis gælder konkret for banker og mellem- og storudledere herunder også  udenlandske selskaber, hvor AkademikerPension afgiver stemmer på. 

”Vi ønsker at være transparente. Og derfor er vi åbne om vores nye praksis. Men vi ønsker også at sende et signal om, at vi mener det alvorligt. Det er slut med at berette om klimaplaner, uden at det materialiserer sig i reel handling”, siger direktøren.

Oplagte kandidater

Med den nye praksis på plads vil vi nu forud for forårets mange generalforsamlinger gå i gang med at nærstudere en lang række selskabers rapportering og målsætninger for at se, om det nye værktøj skal tages i brug.

”Der er i hvert fald en række oplagte kandidater, som vi med stor sikkerhed vil stemme imod. Men præcist hvem og hvor mange må tiden vise, når vi er færdige med vores analyser”, slutter Jens Munch Holst.

Praksis med at stemme imod bestyrelser, der ikke lever på reel klimahandling, er i stigende grad også i fokus hos internationale stemmerådgivere. Men med den tiltagende klimakrise i baghovedet vælger AkademikerPension at gå endnu længere.

Læs årsbrevet 2023 her: https://akademikerpension.dk/media/zsjdtz04/akademikerpension_priorities_and_voting_policy_2023_til_web.pdf 

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.