Som medinvestor i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er vi glade for at kunne fortælle, at CIP gennem den investeringsfond, som vi er en del af, er blevet tildelt retten til at opføre en vindmøllepark ud for Taiwans vestkyst.

I alt er CIP blevet tildelt retten til at opføre vindkapacitet for 500-600 MW, hvilket svarer til at kunne forsyne cirka 400.000 danske husstande om året.

”Det her er på flere områder en investering lige efter vores ønske. For det første passer den til vores grønne profil. Og for det andet ligger den i Asien, som mange steder virkelig har brug for grønne alternativer, da brugen af kulkraftværker fortsat er alt for højt, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

670 millioner kroner i fonden

CIP er et dansk fund management selskab, der er specialiseret i investeringer i energiinfrastrukturer. Selskabet blev grundlagt i 2012 og er i dag en global leder, markedspioner og førende investor med et dedikeret fokus på energiinfrastruktur. 

Helt konkret vil CI IV primært investere i havvindmøller, landvindmøller, solcelleanlæg, transmission, affald-til-energi og biomasse-aktiver.

Fonden forventer, at investeringerne årligt vil reducere udledningen af drivhusgasser med 10-11 millioner ton.

Samtidig vil investeringerne efter al sandsynlig skabe lokale arbejdspladser og kunne levere bæredygtig energi til 5-6 millioner husstande globalt.

CIP har syv fonde med cirka 90 milliarder kroner under forvaltning, hvor AkademikerPension er med i fond 5 (CI IV), og hvor vi kommer til at investere cirka 670 millioner kroner.

”At være med i CI IV er måske den letteste beslutning, vi nogensinde har taget. Investeringen er bæredygtig og har en lang tidshorisont med en lav risiko. Det kan ikke passe bedre med vores grønne profil”, siger Jens Munch Holst.

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.