AkademikerPensions mål for at bidrage til den grønne omstilling er blevet bemærket, anerkendt og blåstemplet.

Som et af blot to pensionsselskaber i verden har vi fået godkendt en række nye klimamål af det anerkendte klimatiltag, Science Based Targets initiative (SBTi), som er den nok væsentligste organisation i verden, når det kommer til at validere, om selskabers klimaplaner understøtter Paris-aftalens mål om at holde den den globale opvarmning til max 1,5 grader.

”Vi ønsker at gøre vores yderste for den grønne omstilling, for at passe på klimaet og vores medlemmers pensionsopsparing og denne validering af vores nye klimamål bekræfter os i, at vi er på helt rette vej”, fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

En kæmpe udfordring

Helt konkret har vi fået godkendt en række klimamål, der supplerer vores eksisterende mål om at øge andelen af grønne investeringer til forventet 50 milliarder kroner i 2030 og reducere de finansierede CO2-udledninger fra virksomhederne, som vi investerer i med 26,8% i 2025 på tværs af alle aktivklasser - klimamål som vi har sat som en del i deltagelsen i den FN-støttede Net-Zero Asset Owner Alliance.

”Målene viser virkelig, hvor ekstremt hurtigt det skal gå med den grønne omstilling. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det bliver en kæmpe udfordring både for os og for samfundet at nå i mål til tiden. Men omvendt er risikoen ved ikke at gøre det simpelthen så uacceptabelt høj, så vi kommer til at gøre vores til at drive forandringen frem både i eget hus, som ejendomsinvestor og i dialogen med vores portefølje-virksomheder”, fortæller Anders Schelde.

Om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) er et partnerskab mellem klimadata-NGO’en Carbon Disclosure Project, CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden, WWF. SBTi validerer og godkender virksomheders klimamål, hvis de ud fra en videnskabelig metode lever op til Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. For at blive godkendt skal virksomheder både reducere CO2-udledningen fra egen drift og energiforsyning (scope 1+2) og sikre reduktioner i hele værdikæden inklusiv underleverandører og kunder (scope 3). For pensionskasser omfatter scope 3 også vores andel af de udledninger som selskaberne, som vi investerer i, udleder.

Billede af vindmøllepark

SBTi-validerede mål

Scope 1 og 2 (fra kontorbygning):

2030: 70 % reduktion sammenholdt med 2019 af udledninger fra kontorhold og 100% indkøb af vedvarende energi.

Scope 3 (fra investeringer):

2025: 32 % af selskaberne, AkademikerPension investerer i skal have SBTI-validerede mål

2030: 100 % af selskaberne skal have SBTI-validerede mål

Direkte ejede ejendomme: 73,4% reduktion af co2 per kvadratmeter (sammenlignet med 2019).

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.