Som det første pensionsselskab herhjemme ekskluderer AkademikerPension nu Kina fra investeringsuniverset. Statsobligationer og aktier for tæt ved 400 millioner kroner skal nu sælges fra og investeres andre steder. Det er ledelsen i AkademikerPension, der sammen med en enig bestyrelse, har taget beslutningen om at ekskludere Kina.

"Vi har længe haft Kina under observation. Det er velkendt, at landet systematisk overtræder menneskerettighederne, og vi kan ikke længere vende det blinde øje til", siger Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension.

Helt konkret omfatter eksklusionen statsobligationer og selskaber, hvor den kinesiske stat ejer over 50 procent af aktierne. Selvstændige, private selskaber i Kina kan AkademikerPension stadig investere i, og vi ejer aktuelt for over en milliard kroner i sådanne selskaber.

”Der kan sagtens være selskaber i Kina, der er orienteret mod den grønne omstilling eller moderne tech-aktier, som er interessante for os”, fortæller Jens Munch Holst.

Hongkong og uighurer

AkademikerPension har blandt andet skelet til Kinas aktuelle sikkerhedslov for Hongkong, at over en million uighurer sidder i opdragelseslejre samt at Kina flittigt anvender dødsstraf og forfølger minoriteter og politiske modstandere.

"Vores ambition i AkademikerPension er at skærpe profilen, når det handler om ansvarlighed. Vores motto er, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, og når vi taler om ansvarlighed er det svært at argumentere for, at vi skal beholde Kina i vores portefølje", siger Jens Munch Holst.

Tidligere har AkademikerPension (under navnet MP Pension) ekskluderet en lang række lande som Saudi Arabien, Thailand og Iran.

"Vores fornemste opgave i AkademikerPension er at sikre, at vores medlemmer får gode pensioner at leve af, når de får brug for det. Men vi påtager os også et samfundsansvar, og det er i den kontekst, vores frasalg af Kina skal ses", siger Jens Munch Holst.

Ekskluderer de værste af de værste

Men er der så en grænse? For hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre, og det får mange investorer til at holde igen med at gøre det.

”Men vi prøver at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelse af menneskerettigheder i håb om, at det kan give bare lidt pres for forandring. Især hvis andre investorer går samme vej”, siger Jens Munch Holst.

Lande som Rusland, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater har eksempelvis de seneste år markeret sig negativt, når det kommer til at overholde basale rettigheder for befolkningen, og de lande er mulige kandidater.

Men skal det overhovedet give mening for AkademikerPension at investere i økonomisk mindre udviklede lande, så er der også en øvre grænse for, hvor meget vi kan indsnævre det mulige investeringsområde. Det forhold tager vi også i betragtning, når vi ekskluderer nye lande, og generelt er det en udviklingsmæssig fordel for disse lande at have adgang til lån fra os og andre investorer.

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.