A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som det første pensionsselskab herhjemme ekskluderer AkademikerPension nu Kina fra investeringsuniverset. Statsobligationer og aktier for tæt ved 400 millioner kroner skal nu sælges fra og investeres andre steder. Det er ledelsen i AkademikerPension, der sammen med en enig bestyrelse, har taget beslutningen om at ekskludere Kina.

"Vi har længe haft Kina under observation. Det er velkendt, at landet systematisk overtræder menneskerettighederne, og vi kan ikke længere vende det blinde øje til", siger Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension.

AkademikerPension har blandt andet skelet til Kinas aktuelle sikkerhedslov for Hongkong, at over en million uighurer sidder i opdragelseslejre samt at Kina flittigt anvender dødsstraf og forfølger minoriteter og politiske modstandere.

"Vores ambition i AkademikerPension er at skærpe profilen, når det handler om ansvarlighed. Vores motto er, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, og når vi taler om ansvarlighed er det svært at argumentere for, at vi skal beholde Kina i vores portefølje", siger Jens Munch Holst.

Tidligere har AkademikerPension (under navnet MP Pension) ekskluderet en lang række lande som Saudi Arabien, Thailand og Iran.

"Vores fornemste opgave i AkademikerPension er at sikre, at vores medlemmer får gode pensioner at leve af, når de får brug for det. Men vi påtager os også et samfundsansvar, og det er i den kontekst, vores frasalg af Kina skal ses", siger Jens Munch Holst.

Nu kan du få ansvar for 140 milliarder pensions-kroner

Fra i dag kan du stille op til bestyrelsen i AkademikerPension.

Endnu flere milliarder til grønne investeringer

Vi hæver vores klimamål til næsten det dobbelte.

Billede af grøn skov

Vi lægger endnu mere klima-pres på verdens regeringer

Næsten 600 investorer opfordrer til klimahandling.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.