Tidligere lå der postterminal, busterminal og godsbanegård. Men snart bliver et af Vejles centrale områder forvandlet til en ny bydel ved navn Gammelhavn bestående af boliger, erhvervsmål og en stor park.

Bag første etape står AkademikerPension i samarbejde med NPV, som sammen opfører tre boligkarréer med et samlet areal på 16.000 kvm fordelt på 63 ejerboliger, 100 lejeboliger samt 5 butiks-/F&B-lejemål.

”I vores nye ejendomsstrategi ønsker vi flere boligejendomme, og gerne som udviklingsprojekter, der samtidig ligger i vækstområder udenfor Aarhus og København. Og dette projekt er med sin centrale beliggenhed i Vejle derfor i tråd med vores ejendomsstrategi”, fortæller ejendomschef i AkademikerPension, Søren Møller-Larsson.

Boliger, restauranter, cafeer og p-hus

Første etape omfatter tillige etableringen af den del af Gammelhavns nye, offentlige bypark, som afgrænses af de tre boligkarreer, hvilket udgør 4.000 kvm af byparkens samlede areal på 9.000 kvm.

Når hele Gammelhavn er færdigbygget, vil Vejles nye bydel bestå af 46.500 kvm boliger, 2.000 kvm udvalgsvarebutikker, cafeer, restauranter, showroom og serviceerhverv, 8.700 kvm moderne og fleksible kontorer samt et 21.000 kvm p-hus med 700 parkeringspladser. Hertil kommer attraktive, grønne byrum i form af 9.000 kvm bypark.

AkademikerPension blev rådgivet af:

  • Bruun & Hjejle
  • Kuben Management
  • KPMG
  • Nordicals

Note: Aftalen med NPV er en betinget joint venture-aftale, som bliver endelig tiltrådt ved opnåelse af Endelig VVM-tilladelse, forventeligt inden for et par måneder.

OBS: Selvom AkademikerPension har investeringer i ejendomme med lejelejligheder, har vi intet med selve udlejningen af disse at gøre. Rent administrativt er det dyrt og meget tidskrævende. Lejlighederne bliver udlejet gennem de gængse udlejningsportaler, herunder blandt andet propstep.com, og det er her, medlemmer og andre skal henvende sig, hvis de ønsker at komme i betragtning til en lejlighed – og altså på helt samme vilkår som alle andre og uden fortrinsret, selvom man er medlem af AkademikerPension.

Oversigt over Gammelhavn i Vejle - vi bygger en stor del af etape 1
Oversigt over Gammelhavn. Vi bygger en stor del af etape 1.

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.

Webinar for nye Alfa-medlemmer: Se det her

Hvad består en pensionsordning egentlig af? Og hvordan indstiller du bedst din ordning? Alt det får du svar på her.