Vores juridiske pres på Volkswagen er for nu nået til vejs ende.

Vores retssag er desværre blevet afvist af den regionale domstol (the higher regional court of Braunschweig), der samtidig anvendte en sjældent anvendt bestemmelse i tysk ret, som afskærer muligheden for at anke sagen til en højere instans.

”Vi er naturligvis skuffede over afgørelsen, da den ikke afklarer investorers ret til at få behandlet vigtige emner på generalforsamlingen. Men vi tager naturligvis dommen til efterretning. Aktivt ejerskab er en lang proces, hvor der kæmpes om hver millimeter”, fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Anlagde retssag

Sagen handler om den tyske bilgigants meget fodslæbende tilgang til at lade aktionærer få forslag til afstemning på selskabets generalforsamling.

Så efter flere års dialog med Volkswagen om selskabets haltende åbenhed og gennemsigtighed omkring lobby-aktiviteter på klimaområdet valgte AkademikerPension sammen med en række andre investorer, at fremsætte et aktionærforslag på Volkswagens generalforsamling i 2022. Volkswagen afviste imidlertid at lade forslaget komme til afstemning blandt aktionærerne. Det synes vi er et demokratisk og investeringsmæssigt problem.

Sammen med de statslige, svenske pensionskasser AP2, AP3, AP4 og AP7 samt britiske Church of England Pensions Board valgte AkademikerPension derfor at sagsøge Volkswagen. Formålet med retssagen var at skabe præcedens for, at aktionærer har ret til at fremsætte aktionærforslag hos tyske selskaber.

Uenige i dommen

Retten vurderede dog, at forslaget havde til formål at påvirke ledelsens beslutninger om klimarelateret strategi. Dette ville være i strid med tysk erhvervsret. Derfor blev sagen afvist.

”Vi er uenige i dommens argumentation, da hovedformålet med alle rapporteringsforpligtelser for børsnoterede virksomheder er at skabe gennemsigtighed over for aktionærerne, og offentliggørelsen forpligter ikke virksomheden til at træffe nogen særlige foranstaltninger”, siger Anders Schelde.

Hvis vores aktionærforslag var blevet vedtaget, ville det udelukkende have krævet yderligere transparens om virksomhedens klima-lobbypraksis. På trods af dette mente retten, at vores beslutningsforslag havde til formål at påvirke ledelsens beslutninger om klimarelateret strategi, hvilket ville være i strid med tysk erhvervsret.

Vores pres virker: VW udgav rapport

Efter indgivelsen af vores retssag offentliggjorde Volkswagen en rapport om selskabets klima-lobbyvirksomhed – noget som vores investorgruppe og CA100+-investorerne har anmodet om i årevis. Ved at gøre dette har de sluttet sig til rækken af virksomheder, herunder General Motors og Bayer, der allerede gør dette. Ledelsen har selv erkendt, at rapporten er et positivt skridt for virksomhedens egen klimaforvaltning.

En vurdering foretaget af InfluenceMap finder Volkswagen-rapporten stærk i forhold til andre første gangs rapporter og scorer blandt de bedste hidtil fra en bilproducent. Ikke desto mindre scorer rapporten kun 50 ud af 100 mulige point samlet set.

”At VW vælger at offentliggøre en rapport, som trods en del mangler er en af de bedste fra en bilproducent, betragter vi som en direkte positiv konsekvens af vores pres – altså at vores aktive ejerskab stadig har opnået et godt resultat på trods af nederlaget ved domstolen”, siger Anders Schelde.

Vi fortsætter presset

Rapporten bør opdateres årligt, og vi forventer, at fremtidige udgaver vil omfatte flere end seks brancheforeninger, give større dybde i, hvordan virksomheden håndterer uoverensstemmelser og være mere eksplicit om virksomhedens holdning til specifikke emner som vedvarende energi, e-brændstoffer eller specifikke foreslåede love eller reguleringer i forskellige jurisdiktioner.

Retssagen omhandlede grundlæggende og principielle spørgsmål om minoritetsaktionærers rettigheder i Tyskland. På trods af afgørelsens udfald gav dommen nyttige input til, hvordan fremtidige aktionærforslag kan udformes, så de i højere grad passer til de juridiske krav. Dommen er hertil ikke bindende for andre regionale domstole, så spørgsmålet kan blive afprøvet igen, hvis en anden virksomhed nægter at lade et aktionærforslag komme til afstemning på generalforsamlingen.

”Dommen betyder på ingen måde, at vi stopper med at holde et vågent øje med VW – tværtimod. Som langsigtede investorer vil vi fortsætte med presse på for gennemsigtighed i virksomhedernes lobbypolitiske virke”, slutter vores investeringsdirektør.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.