Vi har stillet vores investeringsdirektør, Anders Schelde, ni skarpe spørgsmål om halvårsafkastet.

Hvad er dit overordnede syn på halvårsafkastet på 2,98 procent?

Halvårsafkastet er overvejende et resultat af finansmarkeder med enormt store udsving. Samtidig har vores valg af en langsigtet risikoprofil og dennes ”underliggende” afkast indtil videre ligget lidt lavt i år. Ovenpå på dette arbejder vi investeringsfolk altid på at skabe et merafkast sammenlignet med gennemsnittet. For os har dette merafkast desværre været negativt i år. Det skyldes grundlæggende, at vi har positioneret porteføljen lidt forsigtigt med hensyn til risikoen for en recession. Men nu må vi se, hvordan året faktisk ender på den konto.

Er halvårsafkastet tilfredsstillende?

Nej, jeg er naturligvis ikke tilfreds med et afkast, der ligger under branchens gennemsnit. Men det er vigtigt at sige, at det jo handler om at skabe merafkast på den længere bane, og der ligger vi fortsat fint til, så større er skaden ikke.

Men andre pensionsselskaber ligger jo noget over vores afkast - hvordan forklarer du det?

Hvis vi sammenligner os med de produkter, der har samme risiko som os, så ligger pensionsselskaberne relativt tæt i år, og vi er så i den lave ende af dette relativt snævre bånd. Vi har over årene haft en lidt lavere risikoprofil end mange andre pensionsselskaber, hvilket har givet høje og stabile afkast, når aktier og obligationer skiftevis har haft ”føringen”. Men vi må så også erkende, at det er en strategi, som har kostet lidt her under inflationskrisen, hvilket har betydet, at vi har måtte give lidt tilbage på afkast-fronten i forhold til andre selskaber. Men det bliver ændret med vores nye livscyklusprodukt, Alfa, som vi snart lancerer, og som giver mulighed for at vi kan give medlemmerne en højere risikoprofil på deres pensionsopsparing.

Men vi har ellers set fine stigninger på aktiemarkedet i år?

Det er korrekt. Men hvis vi kigger under overfladen, kan vi se, at en stor del af stigningen skyldes, at især nogle få tech-selskaber er steget meget på grund af af en vis investorhype omkring kunstig intelligens. Det er altså ikke troen på en fundamental stærk økonomi og lavere inflation, som har løftet aktiemarkederne.

Er krisen ovre?

Vi har fortsat nogle finansmarkeder, der er præget af betydelig usikkerhed. Sidste år var et hårdt år med kursfald over hele linjen på både aktier og obligationer drevet af krigen i Ukraine og et inflationschok, hvis mage vi ikke har set i 40 år. I første halvår i år har vi så haft en mere stabil udvikling, hvor finansmarkederne er kommet ind i en afventende fase. Obligationsmarkederne har således været ret stabile sammenlignet med sidste år og har givet små, positive afkast. Men der er fortsat signaler under overfladen, der viser en reel frygt for en recession på grund af nationalbankernes globale kamp mod inflationen.

Så længe vi ikke har svaret på om vi kan få inflationen ned uden at udløse en global recession, så vil vi være i denne afventende fase, og årets afkasts – og næste års afkast for den skyld – kommer til at afhænge af svaret på dette spørgsmål.

Hvordan forventer du, at afkastet ser ud, når 2023 er slut?

I disse tider er det utrolig vanskeligt at spå om, men ikke desto mindre er det jo det, vi skal gøre. Helt grundlæggende skal inflationen ned igen, før roen kan sænke sig over finansmarkederne. Det store spørgsmål er, om det sker af sig selv, eller om det forudsætter en nedkøling af arbejdsmarkederne – og dermed også en recession – for at få det til at ske. Jeg er usikker på om vi får svarene på dette, inden 2023 er ovre. Vi er dog fortsat af den opfattelse, at finansmarkederne er lidt for optimistiske i forhold til, at dette ender lykkeligt. 

Kan du forstå, hvis medlemmerne i disse tider er bekymrede over deres pensionsopsparing?

Det kan jeg bestemt, for det er virkelig usikre tider, som vi lever i, Men man skal huske på, at pensionsopsparing handler om den lange bane. Vi har set ekstraordinære gode afkast i en lang årrække på tværs af markeder. Og nogle gange går det lidt den anden vej, som vi ser nu. Sådan har markederne historisk altid opført sig, og de retter sig i øvrigt altid igen.

Hvad vil du sige til medlemmer, der stadig sparer op til pension?

Så vil jeg slet ikke bekymre mig om andet end at sikre, at jeg har de rette forsikringsdækninger og den rette langsigtede investeringsrisikoprofil, som passer til min formue- og familiemæssige situation. I denne forbindelse kommer mulighederne i kommende Alfa-produkt til at give nye gode valgmuligheder.

Hvad vil du sige til medlemmer, der skal eller er gået på pension?

At her gør det sig gældende, at vores udjævningsmekanismer for de pensionsydelser, som de allerede har, eller som man måske snart har udsigt til, udviser en stor grad af stabilitet, så der vil jeg faktisk også tage det med ro.

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.