I dette efterår er der valg til AkademikerPensions bestyrelse, hvor du og vores 147.000 andre medlemmer skal vælge to nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du ønsker at melde dig på banen som kandidat, kan du gøre det nu og frem til den 1. november 2021 kl. 12.

For at stille op skal du oprette en profil i vores kandidatmodul. Her skal du skrive lidt om dig selv, hvad du står for, og hvorfor du gerne vil stille op. Du skal også have din suppleant og dine stillere til at bekræfte, at de vil anbefale dig. Herudover skal du:

 • være medlem i AkademikerPension.
 • være myndig.
 • være anbefalet af mindst 15 andre medlemmer (kaldet stillere).
 • have en suppleant, der også er medlem i AkademikerPension.
 • opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, ”Fit and Proper”.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_contentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\contentButton.cshtml:line 9
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_contentButton_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\contentButton.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20


Som bestyrelsesmedlem bliver du en del af et solidt fællesskab og får stor indflydelse på pensionskassens fremtid.

Se video, hvor bestyrelsesformand Egon Kristensen fortæller lidt om bestyrelsens arbejde.

Sådan foregår selve valget

Selve afstemningen foregår fra den 18. november til 9. december. Medlemmer modtager et brev i e-Boks med et stemmelink, hvorfra det er muligt at afgive op til to stemmer.

De to kandidater med flest stemmer vinder og tiltræder som bestyrelsesmedlemmer fra den 1. januar 2022 og fire år frem.