I AkademikerPension har vi valgt at deltage i et nyt initiativ, Advance, der har som formål at skubbe på for bedre beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder blandt investorer og virksomheder.

Vi mener nemlig, at selskaber, som nedprioriterer basale menneskerettigheder, er mere risikable at investere i.

Initiativet er grundlagt af det FN-støttede Principles for Responsible Investments (PRI), som er verdens største initiativ for ansvarlige investeringer.

Helt konkret betyder det, at 220 investorer med samlet over 200.000 milliarder kroner under forvaltning sætter fokus på arbejdstagerrettigheder hos 40 selskaber verden over.

”Vi har i mange år arbejdet systematisk for at styrke respekten og beskyttelsen af mennesker og arbejdere i vores investeringer, men alt for få aktører i finanssektoren har været med om bord. Derfor er vi rigtig glade for, at PRI nu har taget handsken op med lanceringen af Advance-samarbejdet”, siger vores chef for ansvarlige investeringer, Troels Børrild.

Dialog med Ørsted

I første omgang fokuserer samarbejdet på forsynings- og mineselskaber, som er helt centrale for den grønne omstilling, men hvor der også tydeligt har været store problemer i værdikæderne i årevis.

I AkademikerPension er vi gået sammen med Boston Common Asset Management, Storebrand, Danske Bank, Etica SGR, P+ og Skandia, hvor vi i fællesskab skal føre dialogen med Ørsted, der er eneste danske selskab i fokus i Advance.

”Ørsted er på mange måder en global frontløber inden for klimahandling og arbejde med virksomheders ansvar i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder, og de har alle muligheder for at vise vejen frem for andre selskaber ved at dokumentere og kommunikere indsatsen tydeligere i de kommende år. Også danske virksomheder har plads til forbedring, som vist i en ny analyse fra Institut for Menneskerettigheder", siger Troels Børrild.