Her går afkast og ansvarlighed virkelig hånd i hånd.

Når vi køber statsobligationer, sker det for at få et stabilt afkast. Samtidig får staterne, der udsteder dem, kapital, som de kan bruge på skoler, hospitaler, infrastruktur eller andet offentlig forbrug. Og selvom vi som investor gerne vil kunne øremærke vores investeringer, er det ikke muligt med statsobligationer.

Det er det til gengæld med de såkaldte green bonds også kaldet grønne obligationer.

Her garanterer det pågældende land, at pengene fra udstedelsen målrettet går til et konkret klimavenligt projekt. Det betyder, at vi som investor er sikker på, at pengene rent faktisk hjælper med den grønne omstilling samtidig med, at vi får et godt og stabilt afkast af investeringen.

”Selvom vi som investor godt kunne tænke os medbestemmelse i, hvordan stater bruger pengene fra statsobligationer, er det op til det enkelte land, hvad det vil bruge midlerne til. Men med grønne obligationer er det helt modsat, hvilket betyder meget for os som en ansvarlig investor”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Samtidig er der indbygget kontrolmekanismer i systemet, så vi som investor kan være sikre på, at pengene rent faktisk går til de projekter, obligationerne er udstedt til.

"Normalt er det op til det enkelte land, hvordan de bruger pengene fra statsobligationer. Men med grønne obligationer er det helt modsat, og det betyder meget for os som en ansvarlig investor" Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

180 millioner kroner i grønne obligationer

Grønne obligationer fylder ikke meget i handlen med obligationer. Alligevel viser en frisk opgørelse hos os i AkademikerPension, at vi har investeret fem gange så meget i grønne obligationer, end hvad vores benchmark er.

Rent faktisk har vi fra kontoret i Gentofte investeret næsten 180 millioner kroner i disse obligationer. Og medregner vi de såkaldte blue bonds, der er målrettet investeringer i havmiljøet, ender vi på over en kvart milliard kroner.

”Det er helt tydeligt, at vores brand som et ansvarligt, skandinavisk pensionsselskab betyder noget, når investorer byder ind for at få del i disse obligationer. Vi får simpelthen lov til at købe større portioner, end vores størrelse egentlig burde berettige til”, forklarer Anders Schelde, som er yderst tilfreds med de grønne obligationer.

”Vi har et motto, der hedder, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, og her må vi konstatere, at det virkelig er tilfældet”.

Eksempler på grønne obligationer

  • Pakistan: Opførsel af vandkraftværker
  • Chile: Opførsel og renovering af offentlige bygninger med miljøvenlige materialer
  • Ungarn: Sol- og vindenergi