AkademikerPension effektuerer nu sidste års beslutning om at ekskludere og frasælge forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af energimikset kommer fra termisk kul. Samme konsekvens mærker de forsyningsselskaber, som udvider deres kulkapacitet.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul. Derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde at leve op til målene i Paris-aftalen, og derfor er det også det ansvarlige at gøre”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

I alt mere end 200 selskaber blevet sat på vores eksklusionsliste. Og de selskaber, som vi har investeret i, blev frasolgt ved udgangen af januar. Frasalget forventes at indbringe 620 millioner kroner.

Over 300 selskaber blev frikendt, herunder Ørsted, mens seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn at disse selskaber er i færd med at omstille deres forretning, så den er kompatibel med Paris-aftalen. De har derfor fået året ud til at demonstrere fremskridt.

Frasalget er en del af nye klimamål
Frasalget er en del af AkademikerPensions strategi om at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både fravælger det sorte som her og tilvælger det grønne.

Sidste år hævede vi vores klimamål til næsten det dobbelte, så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 12,5 procent. Vi har også sat som mål, at porteføljens CO2-udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om 27 procents reduktion fra 2025.

"Det her frasalg er godt for afkastet, og det betyder, at vi kommer til at gå i en endnu mere grøn retning for at nå vores nye klimamål. For eksempel forventer jeg en markant reduktion af vores CO2-udledning, når vi en gang opgør den for året 2022", siger Jens Munch Holst.