Efter frasalg af fossile erhvervsobligationer for to milliarder kroner gør vi nu status på det samlede fossile frasalg.

Den grønne omstilling er i fuld gang og får formentlig kun endnu mere fart på i de kommende år.

I AkademikerPension tror vi på, at selskaber med et fossilt fokus på sigt er risikable investeringer. Derfor iværksatte vi i 2018 et omfattende frasalg af aktier i fossile selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas. Siden opstod der et ønske både fra medlemmer men også internt om også at frasælge vores olie- og gasobligationer.

”Vi kan se en tendens til, at fossile obligationer ligesom fossile aktier nu også bliver prissat med øje for de fossile risici, og at mange investorer af den årsag ikke ønsker at investere i dem. Dette kan give afkastmæssig modvind til disse obligationer flere år frem”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Efter en grundig analyse igangsatte vi derfor i 2022 et frasalg af fossile erhvervsobligationer for to milliarder kroner. Et frasalg, der endeligt blev afsluttet ved udgangen af 2022.

"Selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer" Jens Munch Holst, administrerende direktør

Ud med fossile forsyningsselskaber

Samtidig blev 2022 også året, hvor vi effektuerede beslutningen om at frasælge og ekskludere flere end 200 forsyningsselskaber. Det drejer sig mere specifikt om forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af deres energimiks stammer fra kul.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul. Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde at leve op til målene i Paris-aftalen, og derfor er det også det ansvarlige at gøre”, siger Anders Schelde.

Over 300 selskaber blev "frikendt", herunder Ørsted, mens seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn på, at disse selskaber er i færd med at omstille deres forretning, så den er kompatibel med Paris-aftalen, hvorfor de har fået året ud til at demonstrere fremskridt.

Fortsat fokus på fossile selskaber

Frasalget er en del af AkademikerPensions strategi om at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både fravælger det sorte som her og tilvælger det grønne. I 2021 år hævede vi således vores klimamål til næsten det dobbelte, så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 12,5 procent. Vi har også sat som mål, at porteføljens CO2-udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om 27 procents CO2-reduktion på aktier, virksomhedsobligationer og egne ejendomme per 2025.