Med eksklusionen og dermed frasalget af det italienske olie- og gasselskab, ENI, slutter den epoke i AkademikerPensions historie, der hedder aktivt ejerskab overfor netop verdens største upstream olie- og gasselskaber.

”Efter årevis, hvor vi sammen med andre investorer har forsøgt at få disse selskaber til at ændre klimakurs, må vi konstatere, at topledelserne i selskaberne ganske enkelt nægter. Derfor har vi nu frasolgt og ekskluderet det sidste store selskab i vores portefølje”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Se vores eksklusionslister her.

Vil lede efter olie i Arktis

Langt de fleste selskaber blev ekskluderet for flere år siden. Men italienske ENI fik lov til at blive på vores observationsliste og få en sidste chance, mens vi forsøgte at påvirke ledelsen via aktivt ejerskab.

Men efter et møde med selskabet i foråret stod det dog klart, at udvidelse og efterforskning af fossile ressourcer er en central del af ledelsens forretningsstrategi. For os i AkademikerPension er det eksklusionsårsag, da der ikke er plads til nye fossile projekter i Paris-kompatible scenarier hos Det Internationale Energiagentur.

”Gennem et datterselskab vil ENI udvide efterforskning efter olie i sårbare arktiske områder, hvilket bare bekræfter os i, at ENI er et selskab, der hører til på vores eksklusionsliste og ikke i vores portefølje”, siger Anders Schelde.

Fossilt frasalg gav positivt afkast

Det massive fossile frasalg er dermed ikke blot sket for at skille os af med fossile investeringer. Som langsigtet investor mener vi, at den grønne omstilling vil gøre mange fossile selskaber afkastmæssigt uattraktive i fremtiden, hvilket vil betyde store, langsigtede afkastmæssige risici.

I alt har AkademikerPension frasolgt fossile aktier og obligationer for 3,7 milliarder kroner siden 2018. Og status i dag er, at det fossile frasalg har givet et plus i afkast, end hvis vi havde beholdt investeringerne.

Ærgerlig over situationen

Når det kommer til verdens største olie- og gasselskaber, mener han, at det batter ved at frasælge i stedet for at presse på som aktiv ejer.

”Når vi og andre investorer frasælger aktier, så kan det presse aktiekursen. Det bliver alt andet lige dyrere for dem at hente kapital på både aktie- og obligationsmarkedet”,

Han er tilfreds med at have ekskluderet samtlige store upstream olie- kul- og gasselskaber, men er samtidig ærgerlig over, at det er endt sådan.

”Disse selskaber burde jo gå forrest og vise vejen for den grønne omstilling. I stedet gør de det modsatte og fortsætter nedad af en kulsort vej, som vi på ingen måde ønsker at følge”, siger han.