A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vores udjævningsmekanisme har fokus på stabile pensionsudbetalinger år efter år

Med tre måneder tilbage af 2022 må stort set alle pensionskunder- og medlemmer i landet nok acceptere, at det ender med et større negativt afkast på pensionsopsparingen.

Da en god pensionsopsparing bliver opbygget over mange år, kan de fleste sagtens tåle et dårligt år eller to. Værre er det for de medlemmer, der allerede er gået på pension, og som pludselig har udsigt til 10-15 procent mindre i pensionsudbetaling på grund af årets afkast.

”De fleste af vores medlemmer er almindelige lønmodtagere, der har haft en stabil, jævnt stigende løn gennem hele livet. Deres pensioner skal derfor indrettes efter samme behov for stabilitet”, siger vores medlemschef, Vibeke Thinggaard Aagaard.

Udjævning giver stabilitet og tryghed

I AkademikerPension er tryghed et nøgleord, og derfor har vi indbygget en udjævningsmekanisme, der har fokus på at skabe stabilitet i udbetalingerne år efter år.

Udjævningsmekanismen gælder for vores pensionister på markedsrente og fungerer på den måde, at det kommende års udbetalinger bliver beregnet ud fra et gennemsnit af de seneste ti års afkast.

Det betyder, at et negativt afkast i år kommer til at påvirke de kommende ti år med hver sin tiendedel, men også, at det ikke slår så hårdt i år, hvor det kommer efter flere gode investeringsår.

Så ved at sprede et års afkast ud over de kommende ti år bliver pensionsudbetalingerne meget mere stabile, hvilket nedenstående graf viser.

”Vores hovedfokus i AkademikerPension er at skabe høje afkast på et ansvarligt grundlag og tryghed hos medlemmerne. Da der altid er udsving i afkast år for år, har vi derfor valgt at indarbejde en udjævningsmekaniske med fokus på at stabilisere udsvingene og derigennem skabe tryghed og robusthed omkring pensionernes størrelse. Med et afkastår som i år, bliver det meget tydeligt, hvorfor det er vigtigt.”, konkluderer Vibeke Thinggaard Aagaard.

Eksempel på udjævning

I grafen herover kan du se et eksempel på udjævningen i et marked med store udsving.

Godt langsigtet afkast

Formålet med en pensionsopsparing er at sikre en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et højt afkast.