For mange topchefers lønninger er alt for høje, og bonusdelen af lønnen fylder alt for meget. Derfor har AkademikerPension stemt nej til 18 af 28 rapporter om aflønningen af ledelsen, som selskaber, vi investerer i, har fremlagt på årets generalforsamlinger.

Gennemsigtighed mangler
Helt konkret mener vi, at mange af lønpakkerne mangler gennemsigtighed omkring, hvordan de er skruet sammen. Og at det er forkert, at så stor en del af lønnen er bestemt af, om ledelsen opnår bestemte kortsigtede mål.

”Hvis der er meget fokus på bonus frem for grundlønnen, kan det give nogle forkerte incitamenter til, hvordan man driver virksomheden. Vi kan frygte, at man ikke tænker tilstrækkeligt langsigtet og tager for mange risici”, siger investeringschef i AkademikerPension, Anders Schelde.

Kan påvirke afkastet
Bekymringen er, at jagten på en hurtig gevinst og dermed en højere bonus kan betyde, at selskabet på lang sigt ikke bliver så god en investering. Det kan påvirke aktiekursen og senere ramme afkastet for pensionskassens medlemmer.

”Derfor har vi en opgave i forhold at råbe vagt i gevær over for bestyrelserne, som i vores optik er for rundhåndede her”, siger Anders Schelde.

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er et af AkademikerPensions vigtigste værktøjer til at udøve vores formelle rettigheder som aktionær. Vi bruger vores indflydelse til at påvirke selskaberne til større ansvarlighed.

Billede af afkast grafer

Halvårsafkastet landede på 5,7 %

Halvårsafkastet er som forventet, og vi er ved at kravle ud af coronaens skygge.

Lykken er en god pension

"Pensionen har været rigelig i den forstand, at der ikke har været problemer med hensyn til økonomien", siger 86-årige Jørgen Otzen Petersen.