I AkademikerPension er vi uenige med EU, der har givet de to energiformer det grønne stempel.

Hvis vi skal nå Paris-aftalens klimamål, er det vigtigt, at investorers kapital strømmer i retning af det reelle grønne og bæredygtige for at få fart på den grønne omstilling.  

Derfor sender det ifølge vores investeringschef, Anders Schelde, et helt forkert signal til investorerne, når EU-Parlamentet nu har givet fossilgas og atomkraft det grønne stempel og har inkluderet de to energiformer i EU’s taksonomi for grønne og bæredygtige investeringer.

Billede af Anders Schelde
"Det er med til at underminere den position, som EU’s ledere pt. har på klimaområdet. Og vi har ikke brug for, at investorer nu sender flere penge i retning af atomkraft og slet ikke i retning af fossilgas" Anders Schelde, investeringschef i AkademikerPension


Taksonomier bruges blandt andet af kapitalfonde og pensionsselskaber til at tjekke, hvor bæredygtige virksomheder er, eksempelvis når de skal sammensætte en grøn investeringsportefølje. Og da fossilgas udleder CO2, og atomkraft efterlader sig radioaktivt affald, er de ikke grønne og bæredygtige og bør derfor ikke være en del af taksonomien, mener han.

”Det betyder jo, at fossilgas og atomkraft får en noget billigere finansiering, end de ellers ville have fået. Så det havde klart været bedre, hvis de ikke var med. Der er ingen grund til at sende flere og billigere penge i retning af eksempelvis fossilgas. Vi skal nok få den gas, vi har brug for alligevel", siger Anders Schelde og fortsætter:

"I forvejen har vi set masser på eksempler på greenwashing, hvor finansmarkedet har været lige friskt nok til at sammensætte det, vi kalder de grønne produkter. Når man så smider en tvetydig taksonomi oven i, bliver det ikke bedre”.

Vi vil offentliggøre separate tal
Selvom Anders Schelde er kritisk, understreger han, at grønstemplingen ikke er verdens undergang.

"Det er en distraktion. Det havde klart været bedre, hvis de ikke var med. Men vi skal nok få fokus på det grønne alligevel”.

AkademikerPension skal følge EU-lovgivningen på området og er dermed forpligtiget til at opgøre taksonomi-kompatible investeringer, og i denne optælling vil atomkraft og fossilgas derfor tælle med i den udstrækning, vi har data til at opgøre det. Men så vidt muligt vil vi også offentliggøre separate tal, hvor investeringer i fossilgas og atomkraft ikke tælles med i det ”grønne regnskab”.

Om EU's taksonomi

EU’s taksonomi indfører et ensartet klassifikationssystem over hvilke aktiviteter, der fremover kan betegnes som en ”miljømæssig bæredygtig aktivitet”. Den indeholder blandt andet en rapporteringsforpligtelse som betyder, at de omfattede virksomheder skal offentliggøre, hvor stor en andel af virksomhedens økonomiske aktiviteter der kan betegnes som bæredygtige.