AkademikerPension har pr. 30. juni gjort halvårsafkastet op, og det lød på  5,7 procent.

"Halvårsafkastet er som forventet. Vi er ved at kravle ud af coronaens skygge. Økonomierne udvikler sig, tandhjulene kører, og det går fremad", siger investeringschef i AkademikerPension, Anders Schelde.

Især på aktiemarkedet er der flotte afkast på 10-13 procent. Til gengæld stiger inflationen, hvilket betyder stigende renter, og at kurserne på obligationsmarkedet falder.

Ændrer ikke risikoprofil
Anders Schelde forventer, at de nuværende tendenser fortsætter året ud. Så på spørgsmålet om, hvorfor vi ikke bare investerer flere penge i aktier og færre i obligationer, lyder svaret:

"Vi ønsker ikke at ændre på vores risikoprofil. I første halvår har vores eksponering mod aktier faktisk været i toppen af den ramme, som bestyrelsen har udstukket, og vi investerer på den lange bane. Vi er meget godt tilfreds, sådan som afkastet ser ud lige nu", lyder det fra investeringschefen.

16. august lå afkastet på 8,02 procent.

Højt afkast over flere år

Formålet med en pensionsopsparing er at sikre en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et højt afkast.

Derfor investerer vi dine penge med afsæt i en robust strategi med risikospredning, så vi sikrer et godt afkast år efter år.

Nej til høje cheflønninger

For mange topchefers lønninger er alt for høje, og bonusdelen af lønnen fylder alt for meget.

Lykken er en god pension

"Pensionen har været rigelig i den forstand, at der ikke har været problemer med hensyn til økonomien", siger 86-årige Jørgen Otzen Petersen.