Verden over forsøger forskellige regeringer at udfase biler med forbrændingsmotorer, men med sine lobbyaktiviteter er Toyota med til at bremse den grønne omstilling i bilbranchen.

”Toyotas lobbyarbejde har i vores og mange andre investorers perspektiv givet virksomheden en status som global efternøler med hensyn til ambitiøs klimaindsats i bilsektoren. Offentlige udtalelser, stigende pres på nationale regeringer for at svække transportpolitikker og lobbyisme i det skjulte gennem erhvervssammenslutninger har betydet, at selskabet har fået status som en af de største modstandere af klimapolitisk handling for at udfase fossile biler. Det bringer Toyotas værdifulde brand i fare til skade for aktionærernes interesser”, siger vores investeringschef, Anders Schelde.

Billede af Anders Schelde
"Toyota er en global efternøler." Anders Schelde, investeringschef i AkademikerPension


Aktionærforslag afvist
Vi var også kritiske sidste år, men vi valgte at trække vores aktionærforslag tilbage før generalforsamlingen i 2021, fordi Toyota forpligtede sig til frivilligt at revidere sin lobbypraksis. Men fordi selskabet ufortrødent har fortsat sit lobby-arbejde, indgav vi igen i år et aktionærforslag til dettes års generalforsamling den 15. juni. Toyota afviste dog forslaget med begrundelsen om, at forslaget var indgivet en dag for sent i forhold til en deadline, som ikke var offentliggjort.  

"Selskabet har ikke reageret tilstrækkeligt på vores bekymringer og afviste vores aktionærforslag. Det, der betyder noget nu, er, at virksomheden stopper dets negative lobbyaktiviteter imod bindende og ambitiøse klimapolitikker. Det vil i så fald være et skridt i retningen af at beskytte virksomheden mod forbrugernes stigende mistillid og protester fra aktionærerne”, siger Anders Schelde.

Pres på selskabet siden marts 2021

Vi har engageret os intensivt i dialogen med Toyota siden marts 2021, hvilket har ført til, at Toyota har lovet at gennemgå og ændre sin lobbypraksis. Og kort før nytårsaften offentliggjorde Toyota en rapport om nogle af sine lobbyaktiviteter. Rapporten lever dog på ingen måde op til investorernes forventninger, og selskabet har fortsat sin lobbyisme imod klimarelateret regulering og politikker i eksempelvis USA, Storbritannien og Frankrig.